Bildene av hvilken behandling sivilbefolkningen i Butsja fikk – sjokkerte og gikk verden rundt. Massegraver med døde mennesker ble funnet og lik av folk i sivile klær lå forlatt på gaten. Butsja har vist seg å ikke være et enkeltstående tilfelle. Også i Mariupol har satellittbilder avdekket det som ser ut til å være nygravde massegraver.

Forbrytelsene kan få konsekvenser for de ansvarlige. Det er Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som har har myndighet til å straffeforfølge og dømme enkeltindivider for internasjonale forbrytelser. De har uttalt at de etterforsker krigsforbrytelser i Ukraina. Det til tross for at verken Ukraina eller Russland er medlem av domstolen.

– Ukraina er et åsted for forbrytelser. Vi er her fordi vi har grunn til å tro at det er begått forbrytelser som faller innenfor domstolens jurisdiksjon, sa ICC-sjefsanklager Karim Khan da hun besøkte Butsja utenfor Kyiv i midten av april.

Selv om Ukraina og Russland ikke er av de 123 statene som er med i domstolen for krigsforbrytelser, så har Ukraina akseptert ICCs jurisdiksjon til å etterforske mulige krigsforbrytelser gjort på ukrainsk jord siden 2014 og fremover i tid. Selv om Russland heller ikke er medlem, kan russiske enkeltpersoner holdes ansvarlig for krigsforbrytelser gjort på ukrainsk jord, men per nå vil det ikke være mulig å sikte russere, siden ingen av partene er medlem av ICC, har ICC selv opplyst om.

Les også: Ukraina tar Russland til Den internasjonale straffedomstolen i Haag

– Kan bli forpliktet til å arrestere Putin

Fra flere hold har man, nesten utelukkende siden krigens start, vært påpasselige med å understreke at dette er Putins krig og at det er han som sitter med det overordnede ansvaret, men hvordan kan han holdes ansvarlig og knyttes til det som skjer på bakken i Ukraina?

Professor i internasjonal rett ved Universitetet i Southampton, Nina Jørgensen, sier til Nettavisen at slik ting ser ut i dag, er vanskelig å se for seg hvilken straff Putin står overfor om Russland taper krigen i Ukraina, og om han i det hele tatt lar seg pågripe.

– Hvis ICC utsender arrestordre for Vladimir Putin, hva vil skje da?

– Hvis det ble sendt ut en arrestordre på Putin, er land som er medlem av ICC forpliktet til å arrestere Putin og samarbeide med ICC om Putin reiste til deres land. Hvis Putin forblir ved makten, men ikke reiser til til et av ICCs medlemsland, vil det være vanskelig å arrestere ham, sier Jørgensen til Nettavisen.

Maksstraff er livstid i fengsel

Jussprofessoren sier uavhengig av om Putin blir pågrepet i nær fremtid eller ikke, så er det ingen foreldelsesfrist under ICCs vedtekter.

– Et russisk regimeskifte kan åpne døren for å arrestere Putin, sier hun.

– Hvilken straff er det naturlig å se for seg at Putin vil få hvis Russland taper krigen?

– Maksstraffen innenfor internasjonal rett er livstid i fengsel. Spørsmålet er dog kanskje litt for tidlig å stille hva gjelder Putin. Et mer aktuelt spørsmål man kan stille er hvilke konsekvenser det vil få om det utsendes en arrestordre mot Putin med tanke på hans politiske virke og med tanke på fredsforhandlinger, sier hun.

Les også: Briter tatt til fange etter å ha kjempet ved stålverket i Mariupol: - Har vært gjennom et helvete

– Kan i beste fall kategoriseres som krigsforbrytelser

– Hva kan du si om de om de kriminelle handlingene vi har sett i Ukraina, og hvordan vil du kategorisere dem?

– Jeg anser de kriminelle handlingene som det har blitt rapportert om i beste fall kan kategoriseres som krigsforbrytelser. En krigsforbrytelse er et alvorlig brudd på lovverket som er gjeldende under en væpnet konflikt og innebærer individuelt ansvar.

Jørgensen trekker frem drap, tortur, mishandling av sivile og krigsfanger, planlagte angrep som direkte rammer sivilbefolkningen eller objekter som sykehus, voldtekter, utsulting, bruk av mennesker som levende skjold og terrorisering av sivilbefolkningen som klassiske eksempler på krigsforbrytelser.

Allerede tyder rapportene fra Ukraina på at det har blitt gjennomført mange krigsforbrytelser av russerne, og at de ikke er enkelthendelser, sier jussprofessoren.

– Det ser i økende grad ut til at dette ikke er isolerte hendelser av udisiplinerte soldater, men at det kan være systematisk og basert på en plan om å ramme sivile. Som sådan vil den påståtte oppførselen sannsynligvis også bli etterforsket under kategorien forbrytelser mot menneskeheten, sier hun.

Les også: Forsvarssjefen advarer: - Vi har sett dette fra Russland før

– Folkemord er vanskelig å bevise

Jørgensen forklarer at en forbrytelse mot menneskeheten er et utbredt eller systematisk angrep mot sivilbefolkningen og kan omfatte handlinger som drap, voldtekt og forfølgelse på et diskriminerende grunnlag.

– Spørsmålet om det har blitt gjennomført folkemord har også blitt reist. Definisjonen på et folkemord inkluderer handlinger som drap og andre former for vold som er gjennomført med den hensikt om å i sin helhet eller delvis ødelegge en nasjon, etnisk gruppe, rase eller religiøs gruppe, sier hun og fortsetter:

– Folkemord er vanskelig å bevise grunnet kravet om en spesifikk intensjonen om å ødelegge en spesifikk gruppe. Men, det er viktig å være klar over risikoen i denne sammenhengen, slik at man kan iverksette tiltak for å hindre at ting eskalerer til å bli et folkemord. Det er spesielt viktig i de geografiske områdene i Ukraina der kampene nå konsentrerer seg.

– Humanitære lover gjelder for alle

Det må to parter til for å ha en krig, og slik er det også i Ukraina. Jussprofessoren er klar på at skulle det dukke opp rapporter om at ukrainske soldater har gjennomført krigsforbrytelser, så er dette noe som også kan bli etterforsket av ICC.

– Internasjonale humanitære lover gjelder for alle parter i en konflikt, så i prinsippet kan alle krigsforbrytelser gjort fra ukrainsk side også straffeforfølges. ICC vil vurdere alle anklager på begge sider uansett konflikt, men må prioritere de mest alvorlige anklagene først.

Hun forklarer at ICC opererer på den måten at de gir nasjonalt rettsvesen prioritet hvis de er villige og kapable til å prosedere saker, så Ukraina kan demonstrere at de vil ta opp slike anklager selv.