Statsviter Aksel Braanen Sterri (26) forstår ikke hvorfor kvinner som tar abort på fostre med Downs syndrom gjør Norge til et dårligere samfunn.

-Det er ikke noe verre å abortere bort barn med Downs syndrom, enn å abortere bort andre barn. Vi kan snu det på hodet, og tenke oss et samfunn der ingen barn med Downs blir født. Hvis vi har mulighet til å gi en pille som gjør at et av 1000 barn blir født med Downs syndrom, bør vi ønske oss det? sa han til Vårt Land på tirsdag.

Ønsker sorteringssamfunn
Uttalelsene står i sterk kontrast til abortmotstandernes syn på abort og deres frykt for at vi blir til et såkalt «sorteringssamfunn». Sterri er ikke redd for å ta ordet i sin munn.

- Jeg ønsker et sorteringssamfunn uten at vi trenger å bruke abort, men slik det er i dag så burde vi gi kvinnene rettigheten til å ta valget selv. Om 25-30 år kommer det kanskje til å bli mulig å fjerne det ekstra kromosomet hos et foster, slik at det blir født uten Downs. Om vi kunne gjøre det ville det være ønskelig. De fleste vil gå med på at et liv uten Downs er bedre enn ett med, og et samfunn uten Downs er ikke et dårligere samfunn, sier han til Nettavisen.

Sterri, som jobber for tankesmien, Progressiv, innser imidlertid at farene ved et slikt sorteringssamfunn, er at man går for langt i denne retningen.

- Jeg tror det er viktig å ta denne debatten og er enig i at samfunnet må sette noen grenser for hva som er tillatt å abortere. Om alle skulle kunne velge kjønnet på barnet sitt, og alle valgte det samme, ville resultatet krevet at samfunnet setter begrensninger på den enkeltes valg, sier han.

Les også: Legeforeningen tar omkamp om reservasjonsretten

Vil ikke ha variasjon for variasjonens skyld
Avisen Vårt Land løftet debatten i forbindelse med Marte Wexelsen Goksøyrs (31) apell under grunnslovsjubileet, der hun advarte mot sorteringssamfunnet. Hun er skuespiller, debattant og forfatter med Downs syndrom.

- Vi må blande oss med hverandre, og ingen skal grupperes. For eksempel er det viktig at ulike mennesker får gå i samme klasse. Vi trenger et mangfoldig samfunn for at ingen skal holdes utenfor. Vi er alle mennesker, er vi ikke det? spør hun, ifølge avisen.

Sterri sine uttalelser i den kristne avisen, vel og merke uten å ha hørt Goksøyrs appell, fikk nok mange til å heve øyenbrynene.

– Det finnes mye variasjon i samfunnet vårt, uavhengig av at alle har ulike funksjonshemminger. Det virker som om man tenker det er viktig med synlige forskjeller, for eksempel ulik hudfarge og funksjonshemninger. Det er masse variasjon blant funksjonsfriske også. Det er ikke noe poeng i å fremelske variasjon for variasjonens skyld, sa han.

Les også:Nordmenn sier blankt nei til reservasjonsrett

- Downs er en av de gode grunnene for abort
Statsviteren og samfunnsdebattanten mener at Downs er en av de gode grunnene til å ta abort.

- Når en først skal rette den moralske pekefingeren mot den enkelte kvinne og vurdere om hun har gode eller dårlige grunner til å ta abort, vil jeg si at av alle grunner til å ta abort, så er Downs syndrom en av de gode, sier han til Nettavisen og viser tilabortlovens § 2, som gir anledning til abort dersom det «er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

- Bør ikke si nei
Lovgivere bør stole på kvinnene til å ta valget selv, mener Sterri. Han tror ikke at en liberalisering av abortloven vil føre til at kvinnene bruker abort dersom barnet ikke ser perfekt ut under ultralyden.

- Vi burde være svært forsiktige med å bruke lovverket til å fortelle kvinner hva som er best for dem eller begrense deres egen rett til å bestemme over egen kropp på grunnlag av et uklart samfunnshensyn som «sorteringssamfunnet». Det er ingen grunn til å tro at dersom vi senker kravene, så kommer kvinnene til å ta lett på valget om en abort.

Likevel, så erkjenner statsviteren at så mye som 90 prosent av alle kvinner som får beskjeden om at barnet kommer til å bli født med Downs, velger abort.

- Et av problemene her, blir at dersom det ikke lenger fødes barn med Downs, så kan de risikere å føle seg uønsket. De tenker kanskje at dersom denne loven hadde kommet tidligere, så hadde de aldri blitt født. Det har jeg sympati med. Men kunne Downs syndrom bli fjernet uten abort, slik at flere barn ble født funksjonsfriske, bør vi ikke si nei til den teknologien av hensyn til de som allerede har Downs-syndrom, sier han.