På Huseby i Oslo ønsker byrådet å fjerne et stort friluftsområde midt mellom en av byens største barnehager med 19 avdelinger og en barneskole med 800 elever. På anleggsområdet rett over veien for skolegården skal det i årevis være nær døgnkontinuerlig støy.

Samtidig vil en barneskibakke fjernes i nærheten for å gjøre plass til lastebiler som skal bygge fjellhall til det nye vannrenseanlegget.

På Ekebergsletta skal det bygges en fotballstadion. På Skøyen ved Bestumkilen er det krangel om dagens enorme parkeringsplass skal brukes til park eller blokker helt ned mot vannet. På Vålerenga står en barnepark i fare når nye jernbanespor skal bygges ut.

På Ensjø har ikke beboerne fått grøntområdene de ble lovet i den nye blokkbebyggelsen. I Nydalen med rundt 50.000 innbyggere kjemper beboerne for å anlegge en park, noe ingen tenkte på da området ble utbygget - og på Grønland mener beboerne at nye høyhus vil skyggelegge Vaterlandsparken.

- Det er MDG som kjemper mot parkene

- Over hele byen er det dannet aksjonsgrupper for park. Noen steder kjemper gruppene for å bevare en park som byrådet har tillat at bygges ned. Andre steder jobber de for å få byrådet til å etablere en park i utviklingsområder som trenger det. Vi har et parkfiendtlig byråd, sier Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke til Nettavisen.

- Slik situasjonen er i dag er det MDGs byråd som kjemper mot parkene, legger han til.

- Et slikt parkopprør har vi ikke sett i Oslo tidligere. Nå må MDG-byråden få ut fingeren og rydde opp, slik at folk får beholde parkene sine og byrådet må etablere de nye som trengs, sier Bjercke.

- Dette er frekt og direkte misvisende fremstilt av Venstre, svarer byråd Hanna Marcussen.

Vil beskytte parker, slik marka beskyttes

Venstre-toppen tar nå til orde for å gi park- og grøntområder et langt større vern enn i dag. I deres partiprogram skriver de følgende:

«Venstre vil bevare Marka-grensa og beskytte byens parker og grøntområder fra utbygging gjennom en park(a)-grense»

- Vi ønsker å opprette en parkagrense etter modell fra Markagrensa. Med dette mener vi et sterkere regulert vern av friområdene, og vi ønsker at det skal være et ris bak speilet som gjør at politikere ikke bare kan omgå sine egne regler, sier Hallstein Bjercke.

Markaloven slår fast at bygge- og anleggstiltak i Oslo-marka er forbudt, og at det krever egen tillatelse i hvert tilfelle fra regjeringen ved dispensasjon. Overtramp straffes med bøter eller fengsel opp til tre år.

- MDG prioriterer betong fremfor grøntområder

Hensikten med loven er ifølge Bjercke å hindre at kommunen tar snarveier:

- Byrådet står alltid overfor prioriteringer, og det gjorde vi også da vi satt i byråd, men gang på gang velger de å bygge fremfor å verne. Vi må ha et sterkere vern mot MDG-byråder som vil bygge betong fremfor å beholde grønt. Det må være sterke sanksjoner, og det må må være forbud mot å sette opp midlertidige løsninger som de gjør hele tiden. Det er veldig lett å ty til et grønområde når man trenger en plass i noen år, for det er jo en gratis tomt, men med en slik parkagrense så vil vi hindre at en park for eksempel brukes til en midlertidig barnehage i tre år.

- Og i flere tilfeller er det vanskelig å forstå hvorfor de gjør det. Byrådet har ikke klart å fortelle hvorfor det er nødvendig med et administrasjonsbygg på Huseby der det nå er foreslått. Nytt renseanlegg skal vi ha, og det kan fint gå under grøntområdene, men hvorfor skal dette bygget ligge oppå vannledningen? Anlegg av denne typen kan fint fjernstyres. Vannkrafterket i Sarpsborg styres fra Gol, påpeker han.

Tar selvkritikk på Nydalen

Utbyggingen i Nydalen skjedde under det forrige byrådet, som Bjerke var en del av.

- På Nydalen burde jeg ta selvkritikk, for hvilken by på 50.000 innbyggere har ikke en park? Men på Ensjø hvor man faktisk planla for en park, så klarer ikke byrådet å gjøre noe heller. Det er en tomteeier som blokkerer det hele.

- Vi vil levere syv forslag i Bystyret i september, der vi ber om at kommunen legger kraftige begrensninger på aktiviteten på tomten det er snakk om, og går i forhandlinger med tomteeier, men der vi også ber om eksportorientering hvis ikke dette fører frem. Når en tomteeier blokkerer, så må vi bruke de sterkeste virkemidlene vi har, konkluderer Bjerke.

MDG: - Frekt og misvisende

Hanna Marcussen, byråd for byutvikling for MDG i Oslo, lar seg ikke imponere over angrepet fra Bjercke:

- Dette er frekt og direkte misvisende fremstilt av Venstre. Av og til får man ikke 100 prosent gjennomslag, og noen ganger tar ting lengre tid enn man skulle ønske, men Oslo har aldri hatt et byråd som tar så godt vare på grøntområdene i byen. Byrådet har fått utarbeidet et grøntregnskap for Oslo som viser at områder regulert til grønt faktisk har gått opp de siste årene, sier Marcussen til Nettavisen.

- Det er tydelig at det er valgkamp og at de begynner å bli desperat. Flere av eksemplene Venstre trekker frem, som Ensjø og Nydalen, skyldes at det forrige Høyre/Venstre-byrådet lot utbyggere bestemme mye av byutviklingen i Oslo. Den tiden er heldigvis forbi. Ingen skal være i tvil om at MDG gjør så godt vi kan for å sikre byens innbyggere grøntområder i nabolagene sine.

Marcussen sier de i likhet med Venstre ønsker mer vern av grøntområdene:

- MDG vil ha strengere vern av eksisterende grøntområder i Oslo, og vi mener at det i mye større grad bør rives opp asfalt og betong for få på plass nye grøntområder i byen. Vi har fått på plass flere nye grøntområder, og snart legger vi frem en plan for Filipstad med en ny stor park på 40 mål - like stor som Torshovparken! Situasjonen er altså slett ikke så ille, selv om jeg forstår at noen, for eksempel på Ensjø, er utålmodig. Jeg har vanskeligheter med å se for meg hvordan Venstre skal kunne bevare det grønne i byen i et samarbeid med asfaltkameratene i Høyre, Frp og bompartiet.

Forslaget om parkagrense synes hun er interessant, men ikke spesielt nytenkende:

- Grøntområder er ikke bare livsviktige for biologisk mangfold, men også for folkehelse og for en trivelig by. Jeg ser gjerne nærmere på et forslag om en "parkagrense", men dette fremstår jo litt som en kopi av Miljøpartiet De Grønnes forslag på Stortinget om en nærnaturlov som skal sikre folk tilgang til grøntområder i nærmiljøet sitt, avslutter Marcussen.