Også her i Norge har politiet økende oppgaver med kriminelle gjenger og ungdomskriminalitet, beredskap og terror, overgrep og nettkriminalitet, arbeidslivskriminalitet også videre.

Men her kutter justisminister Kallmyr fra Frp antall nye politifolk som skal utdannes ved Politihøyskolen med 320 per år. Fra 2010 til 2018 har opptaket vært på 720 per år, mens Frp nå vil ha det ned til bare 400.

Les også: Vi må unngå svenske-fella og ikke skjønnmale gjengsituasjonen

På stedet hvil

Det betyr at antall politifolk i Norge vil bli liggende omtrent der det er i dag på cirka to per 1000 innbyggere, eller i alt vel 10.000. Sverige kommer opp i 30.000 eller cirka tre per tusen innbyggere, når de nå øker med 10.000.

Andre land i Europa vi bør sammenlikne oss med som Tyskland, Østerrike, Nederland, Belgia, Frankrike med flere ligger mellom 3 - 3,5 politifolk per tusen.

I Sverige utdannes det nå hvert år 1600 nye politifolk - og de skal opp i 2200 - mens Frp i Norge kutter til 400. Forstå det, den som kan.

Skadelig

Det tar tre år å utdanne politifolk. Så selv om en ny regjering skrur opp antallet på Politihøyskolen til tidligere nivå, vil Frps kutt ha gjort stor skade på hvor mange politifolk vi får i Norge utover på 2020-tallet.

Les også: Hvem ville trodd dette med en justisminister fra Frp

Jeg var i justiskomiteen og jobbet aktivt for å skru opp antallet politistudenter til 720 da vi behandlet statsbudsjettet for 2010. Vi satte to politifolk per tusen som mål ut i fra datidas situasjon, men vi sa aldri at det var det endelige målet.

Nå har politiet fått så mange nye og større oppgaver siden den gang, at vi må legge lista høyere.

Nedstemt

Både i fjor og sist torsdag har vi foreslått å lage en analyse av hvor mye vi skal øke antall politifolk i Norge med i årene framover. Men dette er dessverre hver gang blitt stemt ned av Frp, H, V og KrF.

Innlegget fortsetter etter meningsmålingen.

Jeg kunne hatt mer forståelse for Frp hvis de hadde beklaget, og sagt rett ut at de er tvunget til å spare. Men de forsvarer faktisk en nær halvering av antall politistudenter med liv og lyst. Her er det et sprik mellom liv og lære som slår det meste de har gjort i regjering.

Les også: Malin (28) var overvektig og hadde fysiske plager. Så tok hun grep og gikk ned 43 kilo (+)

Rammer særlig Oslo hardt

Særlig går det hardt utover Politihøyskolen i Oslo, som må ta hele kuttet og bare sitter igjen med 80-90 politistudenter. I 2017 hadde den daværende H/Frp-regjeringen satt den på en liste over institusjoner det var planer om å flytte ut av Oslo.

Dette førte til en tverrpolitisk mobilisering i alle partier i byen vår. Vi opplevde det som en viktig seier da det i Jeløya-erklæringen fra den nye regjeringen med Venstre fra januar 2018 stod at regjeringen vil «vurdere å plassere en ny politihøgskole utenfor Oslo sentrum».

Finnes andre steder enn Majorstua

Dette ble forklart og forstått slik at, ja, det blir for dyrt å bygge ny politihøyskole på Majorstua, der den ligger i dag. Men andre steder utenfor Oslo sentrum med billigere tomter og større plass, som for eksempel flere steder i Groruddalen, er i høy grad aktuelle.

Les også: Krevde svar om bilbranner fra justisministeren

Etter dette har det vært stille om saken inntil justisministeren i Nrks «Debatten» torsdag 4/12 kom med enda en stor kalddusj til Oslo. Han sa at «men så handler egentlig den debatten her om én ting. Og det er regjeringas signal om at vi ønsker å flytte Politihøyskolen ut av Oslo». Justisministeren ville bare «beholde Oslo fram til vi får en ny Politihøgskole på Østlandet på plass».

Det betyr at Frp i regjering vil fjerne all politiutdanning fra Oslo, med de alvorlige konsekvenser det vil få for rekruttering, innhold og kvalitet. De ser dermed bort fra hvordan Politihøyskolen og hovedstaden er gjensidig avhengige av hverandre.

For skolen betyr det å være i Oslo at:

  • Den får god tilgang på de beste og mest erfarne foreleserne fra Kripos, Oslo Politidistrikt, PST, Økokrim og andre sentrale fagmiljøer.
  • Den får lettere et stort antall gode søkere på studieplassene, fordi mange ønsker å studere i hovedstaden.
  • Den får mye større muligheter til å rekruttere studenter med innvandrerbakgrunn, som er et viktig mål for å få et politi med god kontaktflate.

For Oslo politidistrikt og byen vår betyr også Politihøyskolen svært mye. Den gir oss:

  • Nok mannskaper til å sikre viktige mål og anlegg når det trengs i en situasjon med høy beredskap.
  • God tilgang på søkere når politifolk pensjoneres, og når nye politistillinger skal besettes.
  • Mange nyutdannede politifolk med nær kunnskap om det særegne kriminalitetsbildet i hovedstaden .

Hvordan løse dette best

Spørsmålet er hvordan vi kan få en best mulig politiutdanning i Norge i framtida, og om hvordan regjering og storting kan bidra til at Oslo skal være en trygg hovedstad.

Å la plassering av Politihøyskolen bli bestemt ut ifra dragkamp mellom fylkespartier i Frp og Høyre blir for snevert.

Les også: Her bor Norges dårligste betalere – Geir (39) satt med nesten 1 million i forbruksgjeld (+)