Gå til sidens hovedinnhold

- Et urimelig forslag!

Ola Nordby i Elmholt allé er lite begeistret for Statens vegvesens forslag. Og han blir møtt med forståelse fra lederen i byutviklings- og samferdselskomiteen i Ullern bydel.

79 år gamle Ola Nordby synes det er for ille at beboerne på nedre Ullern må passere bomstasjonen for å komme til nærmeste bank, postkontor, jernbanestasjon, stormarked, treningsstudio, eldresenter og kirke, dersom Statens vegvesen får gjennomslag for forslaget.
- Man kan spørre seg om hva som er hensikten med en bom. Slik jeg ser det betaler man for å kunne kjøre gjennom eller inn i en by og belaste den. Til en viss grad vil plasseringen av bomstasjonene være bestemmende for hvilken retning den alminnelige trafikant trekker for sine daglige gjøremål. I så måte bør det være et mål i seg selv at den omfattende populasjon som etterhvert vil sogne til Skøyen snarere bør ledes vestover enn østover for å redusere presset på bykjernen, sier hoffbeboeren.

Naturlig senter

I dag slipper Nordby å betale bompenger for å besøke Skøyen - som ligger en tre minutters kjøretur unna hjemmet hans. Skal han besøke venner eller ta en spasertur på Bygdøy, derimot, må han passere bomringen.
- Etter min mening tilhører ikke skøyenområdet bykjernen, og både Skøyen, nedre Ullern og Bygdøy burde ligge utenfor bomringen. Bygdøy er jo et naturlig rekreasjonsområde for ullernbeboere, sier Nordby, som er svært bekymret for hva den foreslåtte plasseringen av bomstasjonene vil bety for trafikken i boligveiene.
- For meg er det naturlig å kjøre ned til Skøyen, hvis jeg skal vestover mot Sandvika. Det kan neppe ha vært vurdert hvilken ekstrabelastning Bestumveien og Bekkefaret vil bli utsatt for av de mange bilister som vil unngå bompassering om Skøyen.
Han forstår behovet for ny plassering av bomstasjonene. Derfor har den pensjonerte sivilingeniøren sendt inn et alternativt forslag til vegvesenet.
- Jeg foreslår at hovedbomstasjonen og den på Drammensveien mellom Skøyen og Thune beholdes. Bomstasjonen ved motorbåthavnen forflyttes til østre påkjøringsrampe fra Bygdøylokket, mot byen på E18, mens all trafikk fra motorbåthavnen ledes i egen, avdelt fil frem til lokket. Videre foreslår jeg at man setter opp en ny bomstasjon i Bygdøy allé, mellom Ingegjerds vei og Drammensveien, sier han og understreker at hans løsninger neppe vil bety lavere inntekter.
- Jeg tror heller det vil bety økte inntekter, for da vil alle som bor og jobber på Skøyen passere bommen når de skal til byen.

Ekstraordinært møte

Nordbys frustrasjon over vegvesenets forslag blir møtt med forståelse hos lokalpolitikerne.
- Jeg forstå ham godt, sier Arne Helgerud (H), leder i byutviklings- og samferdselskomiteen i Ullern bydel.
Komiteen skal behandle saken i et ekstraordinært møte 22. februar.
- Foreløpig kan jeg ikke si noe om medlemmenes reaksjon, men jeg har vanskelig for å tro at noen ønsker bom i Hoffsveien. I så tilfelle ville bydelen ha blitt delt enda en gang, og vi er generelt veldig lite begeistret for å dele bydelen. Høringsfrist er satt til 28. februar.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted