Idag skal den iranske utenriksministeren Mohammad Javad Zarif besøke Norge. Dette er en mann som har fått klippekort hos vestlige medier ved å framstille seg selv som moderat og vennlig mot vesten.

Bak den flytende, engelske veltalenheten og den høflige, smilende fasaden, skjuler det seg imidlertid de samme menneskefiendtlige holdningene som det brutale, iranske prestestyret står for.

På en felles pressekonferanse med den tyske utenriksministeren Heiko Maas i juni i år, ble Zarif spurt av en tysk reporter fra Blid om hvorfor Iran henretter homofile. Han svarte i klartekst og uten skam at i Iran har vi våre moralske prinsipper som vi lever etter i vårt samfunn.

Sagt på en annen måte: I Iran anser vi det å være moralsk høyverdig å henge homofile på grunn av deres seksuelle legning.

Kjønns-apartheid og systematisk diskriminering

Presteskapet i Iran er et kjønns-apartheid som systematisk diskriminerer kvinner på grunn av kjønn. Kvinners rettigheter på arbeidsmarkedet, innen, utdanning, skilsmisserett, foreldrerett, arv, forsikring og deltagelse i samfunnet er begrenset.

Samtidig er iranske kvinner de eneste i verden som med basis i loven er tvunget til å dekke seg til med hijab, kåpe og bukse.

I det siste har regimet innskjerpet straffereaksjonene for motstand mot obligatorisk hijab. Kvinner kan bli dømt til opp til 10 års fengsel for å ta av seg hijaben og sende videoen til utenlandske kampanjemedier for å dokumentere kvinnekampen. I det siste har tre kvinner blitt idømt tilsammen 55 års fengsel bare for å ta av seg hijaben og dele ut blomster på kvinnedagen. En av dem, som Amnesty nylig skrev om, er Yasmin Aryani, en kvinne på kun 24 år. Hun alene er dømt til 16 års fengsel for dette.

Zarif har i tidligere intervjuer fullt ut forsvart påbudet om obligatorisk hijab med at dette er iransk kultur.

Tvang, drap og mishandling er verken iransk eller andre lands kultur: Snarere er det onde handlinger begått av onde mennesker.

Totalitært styre fengsler vilkårlig

Samme utenriksminister mener at det ikke finnes politiske fanger i Iran, kun kriminelle. Dette mens tusenvis av studenter, lærere, arbeidere, fagforeningsmedlemmer, journalister, kvinneaktivister, barn, dyreaktivister og miljøaktivister, intellektuelle og andre som har uttrykt den minste misnøye mot det totalitære styret i Iran, sitter i fengsel.

I det siste har 24 vanlige borgere undertegnet og spredt en underskriftskampanje på sosiale medier, der de ber om en slutt på det nåværende prestestyret og en overgang til et demokratisk styresett. Nå sitter 10 av dem i arrest, og mange andre er og har vært under psykisk og fysisk angrep.

Zarif er representant for dette regimet. Det er ingenting moderat ved denne mannen. Han skal besøke Norge og statsministeren på torsdag. Han skal bli mottatt med åpne armer.

Norge, som et fremtredende land på likestilling, menneskerettigheter og kvinnerettigheter, skal være vertskap for en framstående representant fra et voldelig islamistisk regime. Han, og regimet han representerer, mener det er greit å henge homofile fra kraner, misbruke kvinner på åpen gate og straffe dem hardt om de ikke følger den obligatoriske hijabloven. Folk har ikke den minste frihet i Iran.

Vår taushet er vårt samtykke. Et møte som dette er uverdig og uanstendig for menneskerettsnasjonen Norge. Det er forkastelig å forsøke å forsvare et slikt møte som «dialog».

Saken dreier seg ikke lenger om en enkeltsak om en far som slår og mishandler sine barn hjemme. Dette er en sak for oss alle og for det internasjonale samfunnet. Det minste vi kan gjøre er å reagere og si ifra om grove menneskerettighetsbrudd.