Da den 21-årige etniske nordmannen Philip Manshaus gikk med våpen inn i Al-Noor-moskeen gikk han samtidig til angrep på en av de fundamentale rettighetene i Norge - nemlig retten til å tro på hva du vil, og til å utøve religionen din i fred.

Foreløpig vet vi lite om bakgrunnen for at den unge mannen etter alt å dømme dro fra boligen på Eiksmarka for å trenge seg inn i moskeen med to skytevåpen. Kun snarrådig opptreden hindret det som kunne blitt et blodbad.

Det er kjent at ytringer tillagt signaturen Philip Manshaus har hyllet tidligere terrorangrep, og at samme signatur bare 20 minutter før skyteepisoden signerte en post på et forum med et tydelig dødsbudskap.

Det vi vet foreløpig skremmer fordi handlingsmønsteret ligner mange tilsvarende saker med en voldelig blanding av hat mot muslimer og ønske om å utføre massedrap. Men foreløpig vet vi lite om den siktedes psykiske tilstand. Politiets forsøk på avhøre ham i natt måtte avbrytes.

Grunnlovens paragraf 16 sier at alle innbyggere i riket har fri religionsutøving. Samme paragraf slår fast at Den norske kirke er en folkekirke som støttes av staten, men også at alle andre tros- og livssynssamfunn skal ha samme støtte.


I en tragisk situasjon som denne er det positivt at en rekke personer på sosiale medier slår ring om retten til å utøve sin religion i fred. Politiet sender et klart signal om det samme ved å forsikre at dagens eid-feiring skal skje fredelig og beskyttet. Det er også bra at statsministeren og fire statsråder deltar i eid for å markere nettopp dette.

Under et døgn etter handlingene er det fortsatt tidlig i etterforskningen av hva som ledet frem til ugjerningene. Siktede er ennå ikke avhørt, vi vet ikke hva vitner og bekjente vil forklare om bakgrunnen og om det finnes dokumenter eller andre spor som gir et bredere bilde av hva som fikk den antatte gjerningsmannen til å gripe våpen mot en fredelig moské.

Erna Solberg: - Vi slår ring om vårt muslimske miljø

Men en ting står fast: Det norske samfunn slår ring om retten til fri utøvelse av tro og livssyn. Et voldelig angrep på en moské er et angrep på oss alle.