Gå til sidens hovedinnhold

Eterfabrikken kan bli erstattet av boligblokker

De gamle fabrikkbygningene ved Østensjøvannet miljøpark kan bli revet til fordel for moderne boligblokker på tre til ni etasjer.

ØSTENSJØ: Eierne av industriområdet som tidligere huset Den Norske Eterfabrikk ønsker å videreutvikle eiendommen med moderne boliger.

Nå har de bedt Oslo kommune om oppstartsmøte for å komme i gang med arbeidet.

Av de foreløpige dokumentene kan man lese at eierne ønsker å rive mesteparten av bygningsmassen.

LES OGSÅ: Eterfabrikken får nytt liv

De ønsker imidlertid dialog med Byantikvaren om eventuell bevaringsverdi av de eldste bygningene. det lille huset med den høye fabrikkpipen og deler av bygningsmassen ved hovedinngangen er over hundre år gamle.

Nærmest Eterveien og Bogerudveien ser eierne i foreløpige skisser for seg to langstrakte lamellbygg med tre og to blokker.

LES OGSÅ: Fabrikk med utsikt til salgs

I forkant av disse foreslås det fem enkeltstående punktblokker.

Det legges opp til felles utearealer mellom blokkene, og mindre servicerettet næringsformål på gateplan er under vurdering.

Østensjø bydelsutvalg skal behandle saken på sitt møte mandag 16. juni. Det finner sted i bydelens lokaler på baksiden av Bøler senter, og starter med åpen halvtime klokken 18.30. Her kan beboere komme med innspill hvis de ønsker det.

LES OGSÅ: McDonalds vil åpne ny restaurant på Ulsrud