Gå til sidens hovedinnhold

Ett år siden drapet på Kim Wall

Da Kim Wall gikk om bord i Peter Madsens ubåt, UC3 Nautilus, for ganske nøyaktig ett år siden, kunne hun umulig vite hvilken grusom skjebne hun hadde i vente.

I ubåten ble hun bundet fast, torturert på det groveste, og deretter drept. Peter Madsen benyttet så sin medbrakte sag til å dele opp liket, før han senket likdelene i havet.

Dokumentarfilmskaperen, Dvorit Shargal, fattet tidlig interesse for denne makabre drapssaken, og hun er i full gang med å lage film om den. Shargal er fra Jaffa i Israel, og hun har med seg i filmteamet en dansk fotograf, Martin Køhler Jørgensen.

Shargal har intervjuet en rekke personer som på en eller annen måte har hatt befatning med offeret eller drapssaken, og hun var også til stede under straffesaken mot Peter Madsen. Selv møtte jeg henne nylig i København, hvor vi hadde en interessant samtale omkring noen av sakens uklarheter.

Hans første drap?

For det første er det fortsatt uklart om Kim Wall var Peter Madsens første drapsoffer, eller om det har vært kvinner før henne som har måttet gå gjennom det samme.

Ja, for hvor vanlig er det å partere liket første gangen man dreper et annet menneske?

Seriemorder?

Hvis Peter Madsen har drept før, er han faktisk å regne som en seriemorder. Men hvem er i så fall drapsofrene, og hvor er de gjemt?

Under etterforskningen og under rettssaken kom det imidlertid ikke frem holdepunkter for at man mistenker ham for andre drap. Hvis dette er riktig, er Kim Wall hans første offer.

En drøm som blir virkeliggjort

I så fall tenker jeg at han har hatt en drøm om å gjøre dette lenge. Denne drømmen, som sannsynligvis har vært henvist til den førbevisste delen av Madsens sjelsliv, og som der har blitt holdt i ro, fikk plutselig anledning til å tre frem i lyset. Der ble drømmen så virkelighetsnær og forlokkende at han bestemte seg for å oppfylle den.

Hva var triggeren?

Men hvorfor ventet Madsen i 47 år før han lot den mørke, hemmelighetsfulle drømmen virkeliggjøres? Hvorfor skjedde det ikke ved en tidligere anledning? Dette var ikke Madsens første ubåt, og han hadde opp gjennom årene tilsynelatende hatt god tilgang på kvinner som ville ha sex med ham.

Eller formulert på en annen måte: Hva fungerte som trigger for at de morbide fantasiene nå plutselig skulle settes ut i livet? Hadde det skjedd noe i Madsens liv som kunne forklare transformasjonen fra eksentrisk ubåtkaptein og rakettfantast til torturist og drapsmann?

Tilsynelatende et udramatisk privatliv

Privatlivet hans fungerte angivelig greit. Han var gift, og sammen hadde ekteparet tre katter som de tok vare på. De skal ha hatt et «åpent» ekteskap, noe som innebar at de også kunne ha andre sexpartnere. Det skal ikke ha vært dramatiske endringer i Madsens liv i tiden forut for drapet.

Raketteventyret i oppløsning?

Det har imidlertid kommet frem at han, kort tid før ubåtturen med Kim Wall, hadde opplevd tilbakeslag på rakettfronten. Han hadde jo lenge arbeidet med planer om å lage en rakett som skulle frakte ham opp i verdensrommet, men dette så nå ut til å måtte kanselleres.

Pengegavene fra kjente og ukjente beundrere var begynt å tørke inn, og kanskje opplevde han at interessen fra omgivelsene var blitt mindre.

Javel, han har bygget sin tredje ubåt, men det varslede romfartseventyret lar vente på seg. Er han da bare en pratmaker?

Les også

Det planlagte drapet på Kim Wall

Behovene ble dekket

Hadde Madsens morbide drøm holdt seg så lenge i ro fordi beundringen og interessen fra omgivelsene var tilstrekkelig til å dekke hans narsissistiske behov?

Så lenge behovene for henholdsvis bekreftelse og tilhørighet sjenerøst ble dekket, både gjennom et bejublende publikum og en velvillig dansk presse, som fremstilte ham som en blanding av maskot og grensesprengende eventyrer, var ikke Madsen villig til å ta noen sjanser; han hadde for mye å tape.

Som den psykopaten han er, kan det ha vært et helt bevisst valg han tok, om ikke å slippe løs de mørke kreftene, som han helt sikkert fornemmet var inne i ham et sted. Det var viktigere for Madsen å oppfylle drømmen om en vellykket rakettoppskyting enn å leve ut sine sadistiske fantasier.

Men da rakettplanene så ut til å strande, ble drømmen om en oppskytning til verdensrommet samtidig omgjort til et bittert nederlag. Han hadde plutselig ikke like mye å tape på å frislippe ondskapen i seg.

Kan nederlaget på rakettfronten være forklaringen på hvorfor han gjorde det han gjorde i ubåten i august 2017?

Når man tar på seg freudianske briller

Dvorit Shargal lanserte for meg en mer freudiansk forklaringsmodell, hvor motivene helt eller delvis kan ha vært av ubevisst karakter. (Madsen har således ikke vært seg bevisst sine egentlige motiver.)

Ubåten blir i denne modellen et symbol på det kvinnelige, da den i form kan likne på en uterus (livmor), mens rakettene han konstruerte, representerer det maskuline (fallossymbol).

Jeg ble litt overrasket da jeg hørte at denne symbolbruken faktisk var oppe til diskusjon i enkelte psykiatriske fagmiljøer, og i pressen. Selv om jeg må innrømme at jeg er skeptisk til å betrakte denne saken gjennom «freudianske» briller, er det ingen tvil om at den er så spesiell at det sikkert kan være sunt å diskutere den på bredere basis.

For det er flere elementer i denne saken som vitterlig kan peke i retning av det ubevisste, og Madsens barndom og oppvekst er så ekstraordinær at den kan være verdt et studium i seg selv.

Skulle en slik forklaringsmodell ha noe for seg, må det jo bety at det i Madsens ubevisste foregikk en slags drakamp mellom det maskuline (rakettene) og det feminine (ubåten).

Så lenge raketteksperimenteringen og ubåtbyggingen viste progresjon og levedyktighet, eksisterte det en form for likevekt i hans følelsesliv.

Mens han i sin oppvekst ble holdt borte fra sin mor, og kun måtte forholde seg til sin far, opplevde han i voksen alder at hans narsissistiske behov, gjennom prosjektene han holdt på med, ble dekket fra begge sider.

Et reelt eller innbilt svik

Fra han var seks år gammel møtte han sin mor kun en gang i året. Om dette var noe hans aldrende far bestemte, eller om det var moren som valgte en slik ordning, vites ikke. Uansett er det ikke urimelig at Peter Madsen følte seg avvist og sveket av moren.

Når man som barn føler seg sveket, kan dette være med på å bygge opp en veldig aggresjon. Denne aggresjonen kan senere i livet bli rettet mot personer eller situasjoner som vekker til live vonde minner. For Madsens del var aggresjonen hans først og fremst rettet mot kvinner. Han var ganske sikkert en kvinnehater.

Når balansen forstyrres

Da raketteventyret så ut til å gå mot slutten, skjedde det en forstyrrelse i balansen mellom det maskuline og det feminine. Den maskuline kraften var blitt varig svekket.

Gjorde dette noe med Madsens selvfølelse? Fikk det ham ut av likevekt? Han hadde nå bare ubåtprosjektet igjen. Symbolet på det kvinnelige. Livmoren. Kan det være at denne kjensgjerningen føltes truende for ham, og levendegjorde såre minner om avvisning og svik.

Som igjen fyrte opp under den latente aggresjonen, og frigjorde kvinnehatet. Var det da han fikk lyst til å drepe en kvinne ved fysisk å ødelegge henne?

En symbolsk handling

På det ubevisste planet innså han vel også selv at en slik handling kun ville bli av symbolsk betydning.

Skulle han bryte de følelsesmessige båndene til sin mor, ville det fordre en fullstendig ødeleggelse av ubåten. Først da ville han bli fri.

Han valgte da også å senke ubåten etter å ha kvittet seg med likdelene. (Selv om dette ble gjort bevisst, for å skjule sporene, tenker jeg altså at han på det ubevisste planet kan ha hatt et annet motiv.)

Spekulasjonene råder

Hvis du smiler av mitt forsøk på å benytte «freudianske» virkemidler for å forklare den grusomme drapshandlingen, så gjør gjerne det. Men vær samtidig klar over at per i dag finnes det ingen som kan gi noen fullgod forklaring på det som skjedde i ubåten.

Siden Madsen har valgt benektelse og taushet, og siden man ikke har konkludert med at torturen og drapet er et modus operandi, vil man måtte ty til spekulasjoner om man vil forsøke å forstå hva som fikk ham til å gjøre det han gjorde. Ingen kan således peke på bestemte triggere eller motiver som sikkert kan forklare hendelsesforløpet.

En enklere forklaring

En enklere forklaring kan være at torturen og drapet bare var noe han fikk lyst til å gjennomføre. Han har jo selv innrømmet at han søkte stadig nye seksuelle aktiviteter, og at han var deltaker i kinky undergrunnsmiljøer, hvor det var mulig å eksperimentere seksuelt.

I følge Madsen ble han fort lei av nyoppdagede, seksuelle aktiviteter, og han var derfor hele tiden på utkikk etter nye erfaringer. Kanskje følte han at det meste var utforsket, og kanskje var nå tiden kommet for å løfte eksperimentene opp til et helt annet nivå. På Madsens pc ble det funnet filmer som omhandlet drap av kvinner, og mye tyder på at dette var noe som gav ham seksuell tenning.

Flere som Madsen

Det er i denne sammenheng viktig ikke å glemme at Madsen sannsynligvis ikke var alene om å ha slike perverse lyster. Jeg vil anta at han delte interessen for tortur og drap av kvinner med andre menn, som han kommuniserte med.

Kanskje dagdrømte de sammen om å gå fra teori til praksis. Men det ble Madsen, som var kjent som svært resultatorientert, som skulle gjøre alvor av drømmen.

Hvordan forevige den onde handlingen

Skulle en slik hypotese være riktig, blir det nødvendig å besvare følgende spørsmål: Enten dette var Madsens unike drøm, eller det var en drøm han delte med andre, og som nå skulle gå i oppfyllelse, etter grundig planlegging, ville det ikke da vært naturlig at han ville foreviget det hele på film?

Siden han tok med seg diverse verktøy og hjelpemidler, som han hadde til hensikt å benytte under torturen, drapet og den påfølgende oppstykkingen av den døde kroppen, ville han ikke også ha brakt med seg et videokamera?

Alt må filmes

I våre dager er det jo slik at nesten ingenting teller, hvis det ikke er festet til videotape, og hvis det deretter ikke deles på internettet.

Planlegger en person å banke opp en tilfeldig fyr på gata, vil han ganske sikkert sørge for at det er noen til stede som filmer seansen. Filmsnutten legges deretter ut på sosiale medier.

Råkjører man med bil eller motorsykkel, bør det helst filmes. Og deles.

Det er heller ikke veldig uvanlig at kjærestepar blir enige om å filme sine seksuelle aktiviteter, dog uten at man har noen intensjon om å vise filmen til utenforstående.

Når en person har en drøm om å lure med seg en ung kvinne ned i en ubåt, for der, helt uforstyrret, binde, torturere og drepe henne, vil han garantert benytte anledningen til å filme det hele. Alt annet er rett og slett ulogisk.

Minnepennen eksisterer

Videokameraet kvittet han seg med i sjøen, etter at filmopptaket var blitt overført til en minnepenn. Han hadde tid nok til å gjemme denne etter at han ble brakt i land fra den nylig senkede ubåten. Politiet pågrep ham nemlig ikke umiddelbart. Slik en nyhetsfotograf har dokumentert, kan det virke som om Madsen like etter han steg i land, forsøkte å stikke av.

Selv om jeg selvfølgelig ikke kan bevise at Madsen filmet det hele, føler jeg meg helt sikker på at det var det han gjorde, og at denne filmen eksisterer. I så fall vil den dukke opp, før eller siden, og den kan da være et bevis på at flere enn Madsen visste om drapsplanene.

Skamme psykopaten seg?

Er det bare noe jeg innbiller meg, eller er det tilfelle at Madsen ser litt skamfull ut? I så fall skammer han seg ikke over det han har gjort mot Kim Wall eller hennes nærmeste. Nei, han skammer seg fordi han ble tatt. Det som skulle vært en tilnærmet perfekt forbrytelse, ble for ham en dundrende fiasko.

Hadde de ikke funnet likdelene, ville han enten ha blitt frifunnet, eller han ville fått noen måneder i fengsel.

Han ville blitt frifunnet hvis politiet ikke hadde kunnet bevise ved hjelp av videoovervåkning at Wall ikke ble sluppet av ubåten i live. Han ville fått en kort fengselsstraff hvis ikke politiet hadde kunnet bevise at Madsen hadde torturert og drept henne. Dette ble mulig kun fordi likdelene ble funnet.

Hadde han ikke tabbet seg ut, kunne han fortsatt ha vært en sjarmerende, dansk maskot, som bare ventet på å legge verden for sine føtter. I stedet var det monsteret i ham som gjorde ham verdensberømt.

Planen hans slo feil. Nok en gang skulle det vise seg at det var psykopatens grandiositet som ble hans bane.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken