På søndag avholdes det som er blitt omtalt som et skjebnesvangert toppmøte i den skotske byen Glasgow. Da samles verdenslederne til FNs klimatoppmøte (COP26) for nok en gang å gjøre et forsøk på å komme til enighet om en felles løsning på klimakrisen.

Det er ingen tvil om at USA og Kina er verstingene når det gjelder utslipp av klimagasser. Ethvert forsøk på å få ned det globale utslippsnivået, innebærer at USA og Kina spiller på lag med resten av verden.

Les også: Norge gir 14 milliarder til fattige land for å kutte klimautslipp

Men hvem er egentlig verst av klimaverstingene? CNN har gjort et forsøk på å komme til bunns i saken, og har gjennomgått en rekke analyser og rapporter som kan besvare spørsmålet.

De skriver at Kina for øyeblikket har mer enn dobbelt så høye utslipp som USA. Men sånn har det ikke alltid vært. I et historisk perspektiv er det nemlig USA som har sluppet ut mest klimagasser i atmosfæren.

Kina slapp ut 2,5 ganger mer enn USA, men …

I 2019 hadde Kina et CO2-utslipp som var tilnærmet 2,5 ganger høyere enn USAs totale utslipp samme år. Kinas 2019-utslipp utgjør mer enn det samlede CO2-utslippet til samtlige utviklingsland i verden samme år, ifølge en analyse utført av Rhodium Group.

Kina gikk forbi amerikanerne i samlet årlig klimautslipp så sent som i 2006.

Klimagasser er en fellesbetegnelse for en rekke gasser (CO2, metan, lystgass, fluorgasser) som er skadelig for atmosfæren og som bidrar til global oppvarming. Men gassene har ulik oppvarmingseffekt på jordkloden.

I klimaregnskap anvendes derfor en egen enhet - «CO2-ekvivalenter» - hvor de ulike klimagassene omregnes til CO2-verdier. Kina slapp ut hele 14,1 milliarder tonn CO2-ekvivalenter i 2019. USA hadde et totalt utslipp på 5,7 milliarder tonn i 2019. Det utgjør 11 prosent av det totale utslippet på verdensbasis – etterfulgt av India med 6,6 prosent og EU med 6,4 prosent.

Les også: FN varsler endeløse lidelser. Klima-versting lanserer ny plan: - Like sterk som en våt papirpose

I et historisk perspektiv er det imidlertid USA som samlet sett har sluppet ut mest klimagasser i verden. USA har sluppet ut nesten dobbelt så mye klimagasser som Kina siden 1850.

Forskere mener at klimautslipp fra hundre år tilbake, bidrar til dagens oppvarming av planeten. Samtidig med at den økonomiske og industrielle utviklingen i Kina skjøt fart på 2000-tallet, ble det også en betydelig økning i landets klimagassutslipp.

Vestlige industriland som USA, Storbritannia og en rekke europeiske land har imidlertid forurenset i nærmere 200 år.

Les også: Prins Charles holder åpningstalen på COP26

Historisk sett er USA på versting-toppen

Den britiske organisasjonen Carbon Brief har analysert og estimert at Kina har sluppet ut 280 milliarder tonn CO2-ekvivalenter siden 1850. USA har på sin side 509 milliarder tonn med utslipp fra 1850 på samvittigheten. Det tilsvarer 20 prosent av det totale, globale utslippet siden 1850. Kina havner på andre plass med 11 prosent, Russland på tredje plass med 7 prosent og Brasil og Indonesia på henholdsvis 5 og 4 prosent. Tyskland og Storbritannia har henholdsvis 4 og 3 prosent.

«Det totale, kumulative (opphopet red.anm.) utslippet mellom 1850 og 2021 utgjør 86 prosent av karbonbudsjettet hvis vi skal ha en 50 prosent sjanse for å holde oss under 1,5 grader, eller 89 prosent hvis vi skal ha en to tredjedels sjanse,» lyder rapporten til Carbon Brief.

- Oppbrukt innen ti år

Karbonbudsjett er altså en forenklet fremstilling av hvor mye CO2 verden kan slippe ut for å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader eller 2 grader sammenlignet med de pre-industrielle nivåene.

«Fra starten av 2022 er det en 50 prosent sannsynlighet for at det gjenværende karbonbudsjettet for 1,5 grader-målet er oppbrukt innen ti år, dersom de årlige utslippene fortsetter på samme nivåer. Mens det er en to tredjedels sannsynlighet for at 1,5 graders-budsjettet er oppbrukt innen syv år,» skriver Carbon Brief.

Kina har en befolkning på om lag 1,3 milliarder innbyggere, mens USAs innbyggertall er på omtrent 329 millioner. Det gjennomsnittlige årlige utslippet per innbygger er dermed mindre i Kina enn i USA.

I USA utgjør utslippet per innbygger 17,6 tonn i 2019, mens i Kina er det 10,1 tonn, ifølge Rhodium Group.

Hårete mål på klimatoppmøtet

Siden den industrielle revolusjonen har den globale snittemperaturen økt med 1,2 grader. COP26 har kunngjort at det svært ambisiøse målet fra Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, må være innen rekkevidde.

- 1,5 grader er det nye 2-gradersmålet, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) på mandag, da han orienterte norsk presse om klimaforhandlingene i Glasgow.

- Selv om vi lykkes med de mest ambisiøse målene fra Paris, at vi faktisk klarer å begrense oppvarmingen til 1,5 grader og så går over til en netto nullutslipp, karbonnøytral framtid hvor vi ikke slipper ut mer klimagass enn det vi fanger opp - som jo er et veldig, veldig krevende mål - så er den verden betydelig verre enn den vi lever i akkurat nå, sa Eide.