Gå til sidens hovedinnhold

Ettåringen fra Askøy døde trolig av blodforgiftning

Den foreløpige obduksjonsrapporten er klar. E.coli i drikkevannet anses ikke å være dødsårsak, ifølge politiet.

Ettåringen fra Askøy døde trolig av blodforgiftning. Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten.

Politiet fikk den foreløpig obduksjonsrapporten fra Gades torsdag ettermiddag og har i helgen gjennomgått rapporten med den avdøde ettåringens foreldre og bistandsadvokat.

Les mer om saken i Bergensavisen

- Det er gjennomført en full rettsmedisinsk undersøkelse av ettåringen, som døde på Haukeland universitetsjukehus 5. juni. Det er i den forbindelse tatt en rekke kjemiske, mikrobiologiske og mikroskopiske prøver, skriver politiet i en pressemelding mandag.

To bakterietyper påvist

Konklusjonen i den foreløpige obduksjonsrapporten er at dødsfallet har sammenheng med infeksjon hos ettåringen.

- Det er foreløpig påvist to bakterietyper; Streptokokker gruppe A og Campylobakter jejuni. Samme type campylobakter er påvist hos andre pasienter fra Askøyinnlagt på Haukeland universitetssjukehus. Hver for seg utgjør de to bakterietypene liten fare for ellers friske mennesker, men kan gi alvorlige komplikasjoner for mennesker som av ulike grunner har nedsatt immunforsvar eller allmenntilstand, opplyser politiet.

Det at ettåringen har hatt begge bakterietyper samtidig kan ha hatt betydning for dødsfallet, heter det videre.

Rettsmedisiner: Streptokokker medførte blodforgiftning

- Etter intern diskusjon med barnelege og mikrobiologer, vurderer rettsmedisineren det per i dag at streptokokkene har medført en blodforgiftning som har forårsaket døden. Det foreligger ikke holdepunkter for at campylobakter har medført blodforgiftning. Campylobakter i tarm kan medføre nedsatt almenntilstand og dermed disposisjon for et alvorlig utfall av en streptokokkinfeksjon. Dette vil bli vurdert nærmere i den endelige obduksjonsrapporten, heter det videre i pressemeldingen.

Avdødes campylobakter og tarminfeksjon kan trolig kobles til drikkevannet, men vannet må analyseres med tanke på om campylobaktene i drikkevannet er av samme DNA type som campylobaktene som er påvist hos ettåringen. Streptokokkene har ingen kobling til drikkevannet. E. coli er en bakterie som finnes i normal tarmflora hos mennesker. Det at E. coli er påvist i drikkevannet, er en indikator på at drikkevannet er forurenset, men anses ikke av betydning som dødsårsak i dette tilfellet, skriver politiet.

Begravet fredag

Ettåringen ble begravet på fredag, og søndag gikk politiet gjennom den foreløpige obduksjonsrapporten med guttens foreldre.

De ba om at politiet ventet med å gå ut offentlig med resultatet, og politiet avgjorde at pressemeldingen skulle sendes ut mandag morgen, ifølge Bergensavisen.

Over 70 personer på sykehus

Torsdag 6. juni gikk alarmen på Askøy. Kommunen hadde sendt ut melding til innbyggerne sør på Askøy om at det var mistanke om smitte i vannet, og at folk måtte koke vannet sitt. Ti personer var innlagt på sykehus, og det ble satt krisestab på rådhuset.

Det ble raskt påvist e. coli-bakterier i høydebassenget på Øvre Kleppe. Kanskje så mange som flere tusen mennesker på Askøy ble syke av vannet, og totalt har over 70 personer vært innlagt på sykehus.

Her kan du lese alt om drikkevannskandalen

På Askøy legevakt måtte de øke bemanningen betraktelig for å klare å hjelpe alle som oppsøkte dem.

Etter et par dager ble det påvist at alle de innlagte på Haukeland var smittet av clampylobacter. Det ble deretter bekreftet funn av både den og en annen tarmbakterie, clostridium.

Høydebassenget på Øvre Kleppe er stengt, og skal aldri mer brukes. Kommunen fikk søndag svar på vannprøver som ble tatt tidligere.

– Svaret fra analysen er at det er overveiende sannsynlig at avføringen stammer fra dyr, sier varaordfører Bård Espelid.

Hovedhypotesen er at avføringen stammer fra fugler.

Kommentarer til denne saken