Etterforskning gjorde ham til selvmordskandidat

Nils Aage Ramstad

Nils Aage Ramstad Foto: Kjetil Mæland (Nettavisen)

Etter seks år, et hjerneslag, et selvmordsforsøk og flere sammenbrudd, blir Nils Aage Ramstad fremdeles straffeforfulgt.

28.02.13 13:47

- Blir det for jævlig, så har jeg den utgangen på gløtt. Det er ikke noe jeg tenker på til daglig, men å ha den nødutgangen er noe som ligger der. Det er en veldig egoistisk tanke. Jeg er klar over det.

- Men det hjelper deg litt?

- Ja, det gjør faktisk det.

Over bordet for meg på kafeen Sjakk Matt sitter Nils Aage Ramstad og snakker om selvmord som en positiv ting. Det var ikke alltid slik. Helt fram til desember 2006 var han en psykisk sterk person. Han har en bakgrunn som sersjant i forsvaret og fangevokter.

Etter flere års straffeforfølging sliter han i dag med depresjoner og posttraumatiske stresslidelser som følge av opplevelser under etterforskningen.

- Straffet siden 2006
- Vi er redd for at vi ikke kommer til å ha en pappa lenger. Vi har snakket om at vi kan miste ham, sier sønnen Henrik Storjord Ramstad. Han er politimann og er skuffet over hvordan politi og påtalemyndighet har etterforsket faren.

Vi er redd for at vi ikke kommer til å ha en pappa lenger. Vi har snakket om at vi kan miste ham

- Pappa har blitt straffet fra han ble pågrepet i 2006. For ham har det vært et helvete. En kamp for å overleve. Hvis han hadde blitt ordentlig behandlet under etterforskningen så ville han ha sonet ferdig nå. Da hadde han vært den som hadde mistet status i mine øyne, ikke politi og påtalemyndighet, sier politimannen Ramstad.

Nils Aage Ramstad er en av de tre såkalte «mafiabrødrene» som ble dømt for å svindle Bærum kommune for 16 millioner av kroner. Hans bror jobbet i eiendomsforvaltningen i Bærum kommune og gjennom flere år betalte han uriktige fakturaer fra brødrene og andre håndverkere. Til sammen ble åtte personer dømt i saken.

Foto: Kjetil Mæland

Les: Ga brødrene millionoppdrag og Knallhard dom for korrupsjon

Henrik Storjord Ramstad har i VG kritisert politiets avhørsmetoder i korrupsjonssaken, og mener politiet i Drammen brukte avhørsmetoder som har blitt kritisert av avhørsekspert Asbjørn Rachlew.

I 2008 fortalte hans mor (og Nils Aage Ramstads ekskone) til Nettavisen at politiet hadde humret da de fortalte henne at eksmannen var blitt syk på glattcella. Hennes andre sønn, som også ble dømt i saken, hadde de skremt med at han kom til å bli voldtatt i fengsel.

Les egen sak: - Politiet var det verste terrorregimet

«Helsa di betyr ikke en dritt»
Skjebnen til faren Nils Aage Ramstad var at han fikk hjerneslag mens han satt på glattcelle ved politihuset i Drammen dagen etter at han ble pågrepet. Sju dager gikk han før en lege fikk se ham. Da ble han sendt rett til sykehus. Ramstad sliter ennå med følelsen av hjelpeløshet, og mistroen han opplevde, i disse dagene.

Jeg husker at politietterforskeren kom helt opp i ansiktet mitt og sa til meg at «bare så du vet det, helsa de betyr ikke en dritt for meg»

- Jeg husker at politietterforskeren kom helt opp i ansiktet mitt og sa til meg at «bare så du vet det, helsa de betyr ikke en dritt for meg. Det er deg det går ut over». Da var han veldig misfornøyd med avhøret. Han ville ha meg til å tilstå ting jeg ikke kjente meg igjen i, forteller Nils Aage Ramstad til Nettavisen.

Han har fått erstatning av Pasientskadenemnda for at helsevesenet i fengselet ikke oppdaget hjerneslaget tidligere. Politiets avhørsmetoder ble etterforsket av Spesialenheten for politisaker. Politiet i Drammen avviste at de hadde gått for langt i avhørene, og dette ble heller ikke funnet bevist.

- Ethvert oppegående menneske forstår at en politimann aldri ville sagt dette, sier etterforskeren som Ramstad sier kom med uttalelsen. Etterforskeren sier at politiet aldri hadde mistanke om at han hadde fått hjerneslag, men påpeker at det er normalt for personer å få reaksjoner når de blir pågrepet og siktet for alvorlige forhold.

- Når det er sagt så unner jeg ham ikke at han har blitt syk, sier etterforskeren.

Selvmordsforsøket
Uansett hva som skjedde, så har opplevelsene i desember 2006 gitt Ramstad alvorlige psykiske problemer. Han har fått tett oppfølging av psykologer de siste årene, og har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse og høy suicidalfare.

- Jeg sliter med traumer fra tiden på glattcelle, og den hjelpeløsheten jeg følte over ikke å bli trodd, forteller Ramstad. Mistilliten rundt hans helsetilstand har ikke blitt bedre etter at statsadvokaten i Oslo tok over saken da den var ferdig etterforsket.

Jeg sliter med traumer fra tiden på glattcelle, og den hjelpeløsheten jeg følte over ikke å bli trodd

Ramstad ble dømt til fire års fengsel i Asker og Bærum tingrett. Både han og de andre domfelte var helt uenig i dommene, og anket dem til lagmannsretten. Der ble saken utsatt på grunn av uenigheter om politiets avhørsmetoder under etterforskningen.

Da straffesaken ble behandlet i lagmannsretten i oktober 2010 ble Ramstad syk. Rettssaken ga ham sterke minner fra den hjelpeløse tiden i varetekt. Han leverte flere sykemeldinger fordi han ikke klarte å være til stede under rettsforhandlingene. Men statsadvokaten i lagmannsretten trodde ikke på ham eller hans behandlende lege, men sendte Ramstad til utredning hos en ny lege.

- Det var den mistroen jeg ikke taklet, forteller Ramstad.

Han ble funnet hjemme da han hadde forsøkt å ta livet av seg. Så havnet han på institusjon og i desember 2010 ble hele straffesaken utsatt for hans del.

Ønsker å bli ferdig
Brødrene og de andre tiltalte ble dømt i lagmannsretten. Noen har sonet ferdig dommen, mens andre soner ennå.

Foto: Kjetil Mæland

I november 2012 var Ramstad tilbake i retten. Han håpet for siste gang, og at han snart kunne legge straffesaken bak seg og fokusere på å bli frisk. Hans behandlende leger mente at han kunne klare 14 dager i retten. For å kutte rettssaken fra sju til to uker ble Ramstad enig med statsadvokaten om at han skulle erkjenne straffskyld på de fleste punkter slik at bevisføringen kunne konsentreres rundt de punktene han var mest uenig i.

- Jeg måtte innrømme en del ting som jeg i utgangspunktet var uenig i. Jeg svelget noen kameler, men greit nok. Jeg forklarte meg første dagen, men andre dagen forlangte aktor saken stoppet fordi hun mente jeg ikke hadde innrømmet nok. Hun sa i en sånn sur tone at «ja, nå skal jeg ha sju uker neste gang, og Ramstad skal være i retten hver dag», forteller Ramstad.

Jeg føler meg jo bondefanget. Jeg droppet jo å anke flere punkter fordi jeg skulle slippe å sitte sju uker i rettssalen, og nå må jeg sitte i sju uker for å få prøvd saken likevel

Deretter ba påtalemyndigheten om at det ble oppnevnt en ny sakkyndig som skulle vurdere om Ramstad kunne klare å sitte sju uker i retten.

Må bo på institusjon
- Jeg føler meg jo bondefanget. Jeg droppet jo å anke flere punkter fordi jeg skulle slippe å sitte sju uker i rettssalen, og nå må jeg sitte i sju uker for å få prøvd saken likevel.

Han og psykologene vet ikke om han vil klare å sitte der hver dag slik påtalemyndigheten krever. Sist gang han forsøkte seg på en sju uker lang rettssak endte det med selvmordsforsøk og opphold på institusjon. For å ha en sjanse til å gjennomføre rettssaken denne gangen må han bo permanent på institusjon før, under og etter rettssaken.

- Jeg forstår det ikke
- Jeg forstår ikke hva statsadvokaten tenkte på da hun mente han ikke innrømmet nok. Ramstad forklarte akkurat det samme som han forklarte til politiet og til tingretten, sier en oppgitt forsvarer Peder Morset til Nettavisen.

- Han har hele tiden erkjent straffskyld for overfakturering, men er uenig i omfanget og at de ble dømt for mafiaparagrafen. Han har hatt den samme forklaringen hele veien. Ramstad hadde jo latt være å anke alle punktene nettopp for å slippe en lang hovedforhandling, og så krever aktor at han nå skal sitte i sju uker, sier Morset.

Han mener at Ramstad har vært igjennom en umenneskelig straffeforfølging siden 2006 med hjerneslag og psykiske lidelser som resultat.

- Saken har blitt utsatt flere ganger og Nils Aage Ramstad kan ikke lastes for noen av disse utsettelsene, sier Morset og poengterer at uenighetene som nå skal prøves i domstolen ville i utgangspunktet betydd om Ramstad skulle sone tre eller fire år. Nå er det tvilsomt om Ramstad i det hele tatt er soningsdyktig.

Foto: Morten Holm

Dette svarer påtalemyndigheten
Statsadvokat Nina Margoth Prebe mener at det er Nils Aage Ramstad selv som har ansvar for at saken nå er utsatt.

Det er fortsatt Ramstads egen anke som er bakgrunnen for at denne saken ikke er avgjort

- Ramstad, i samarbeid med sin forsvarer, erkjente straffskyld og trakk skyldanken for samtlige poster han var funnet skyldig i for tingretten, bortsett fra det som gjaldt organisert kriminalitet. Alt lå derfor til rette for en forenklet prosess i lagmannsretten, noe også vi ønsket, og la opp til. Når vi så kommer i lagmannsretten opprettholdt Ramstad samme forklaring som for tingretten, og som tingretten ikke hadde festet lit til. Det er hans fulle rett til å forklare det han vil for lagmannsretten. Konsekvensen av hans forklaring var imidlertid at det var umulig å avgjøre saken etter den forenklede prosess vi var enige om. Lagmannsretten besluttet derfor saken utsatt. Det er fortsatt Ramstads egen anke som er bakgrunnen for at denne saken ikke er avgjort.

- Hvorfor krever påtalemyndigheten at Ramstad skal følge forhandlingene hver dag gjennom de sju ukene?

- Loven slår fast at den tiltalte skal være til stede inntil dom er avsagt. Hvis tiltalte er for syk til å være til stede vil det være en saksbehandlingsfeil å fortsette ankeforhandling uten ham, med mindre det ikke anses nødvendig for sakens opplysningen. Da denne saken var i lagmannsretten i 2010 vurderte lagmannsretten det slik at Ramstads fravær gjorde det umulig å fortsette saken uten ham. Jeg vurderer det derfor slik at Ramstads tilstedeværelse under hele saken vil være nødvendig. Lagmannsretten har oppnevnt en sakkyndig for å vurdere hvorvidt Ramstad er i stand til dette. Vi har foreløpig ingen holdepunkter for å tro at han ikke er i stand til det.

- Tror ikke påtalemyndigheten at Ramstad er så syk slik han og hans behandlende psykologer sier?

- Vi forholder oss til den dokumentasjonen vedrørende Ramstads helsesituasjon som fremlegges og har ingen oppfatning utover det.

- Er sykdom hos en tiltalt et tema for påtalemyndigheten, eller er dette irrelevant i en straffesak?

- Sykdom er i høyeste grad et tema for oss fordi tiltaltes tilstedeværelse er en forutsetning for å få gjennomført saken, men når det kommer til spørsmål om skyld vil sykdom hos den tiltalte normalt være irrelevant.

- I dette tilfelle opplever tiltalte er sykdommen direkte knyttet opp til straffeforfølgelsen?

- Når det gjelder påståtte kritikkverdige forhold fra politiets side mens Ramstad satt i varetekt er disse forholdene etterforsket av spesialenheten for politisaker som ikke har funnet bevis for noe straffbart verken i avhørssituasjonen eller ved politiets tilsyn i fengselet. Det er riktig at Ramstad fikk erstatning fra Pasientskadenemnda men dette skyldtes helsevesenets manglende oppfølging. Alle forstår, jeg også, at det er en påkjenning å bli pågrepet siktet og tiltalt i en alvorlig straffesak, utover det har jeg ingen oppfatning om hva som utløste Ramstads sykdommer.

Mer fra Nettavisen:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag