I midten av februar var Folkhälsomyndigheten i Sverige ute med en anbefaling om at alle som er 80 år og eldre, bør få tilbud om en fjerde dose. Anbefalingen gjaldt også for personer som bor i hjemmetjenesten eller i såkalt «særskilt boende» (SÄBO) som er eldreboliger.

I Storbritannia har den britiske regjeringen bestemt at alle som er 75 år og eldre vil få tilbud om enda en oppfriskningsdose. I andre land som Frankrike har det også blitt bestemt å gi en fjerde dose, mens i Israel rullet de ut den fjerde dosen for alle fra 60 år og oppover, allerede i starten av januar i år. Her i Norge har imidlertid myndighetene sittet stille i båten, enn så lenge.

- Vi mener at myndighetene må gi informasjon om vi skal tilby en fjerde dose til eldre eller ikke. Vi har etterlyst god informasjon fra myndighetene under hele pandemien, og nå bør informasjonen komme så fort som mulig. Det haster. Vi vet at flere fikk tredje dose for fire-fem måneder siden, og flere studier viser at beskyttelsen avtar fra tre til sju måneder etter den tredje dosen. Det er ikke opp til oss å mene noe om når eldre har behov for en fjerde dose, men vi utfordrer myndighetene til å komme med en avgjørelse og med bedre informasjon, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen til Nettavisen.

I Norge er det ved utgangen av mars flere enn 300 000 personer over 75 år som fikk tredjedosen for minst fire måneder siden, og det betyr at svært mange eldre nordmenn kunne ha fått fjerde dose, hvis de hadde bodd i Sverige.

Beskyttelsen forsvinner

Tidligere i år publiserte Folkhälsomyndigheten en rapport som var signert med navnet til statsepidemiolog Anders Tegnell. Der står det blant annet følgende:

- Det finnes data som taler for en avtagende beskyttelse etter tre-fire måneder, og en fjerde dose tilbys blant annet allerede i Israel. Tidsperioden fra den datoen de over 80 år fikk sin tredje dose, er nå mellom tre og fire måneder. Derfor anbefaler myndighetene nå en fjerde dose til disse, og at disse kan få tilbud om dette fra og med starten av uke 8. En fjerde dose kan forventes å minske risikoen for alvorlig sykdom med ytterligere en fjerdedel, ut ifra en observasjonsstudie i Israel., er noe av det som står å lese i rapporten.

Eldreombudet forteller at flere har henvendt seg til dem, fordi flere frykter at beskyttelsen deres etter tredje dose kan være nærmest borte.

- Folk får med seg nyhetene om at andre land har kommet i gang, og da lurer de på når de skal få fjerde dose i Norge. Myndighetene må derfor komme på banen og fortelle oss hva de tenker nå. Det er straks påske og vi går mot sommer, og folk trenger nå å vite hvor beskyttet de vil være fremover. Myndighetene har tidligere sagt at det kan bli en årlig dose, men dette vet vi også lite om. Folk undrer seg, rett og slett. Det er på tide at myndighetene tar beslutningen så raskt som mulig, fastslår Jacobsen.

Eldreombudet sendte også et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om dette spørsmålet, datert 4. februar, men svaret har de ikke mottatt.

- Det er ikke kommet noe svar fra HOD på brevet vårt fra 4. februar, bekrefter Jacobsen overfor Nettavisen.

FHI: - Vi følger utviklingen tett

FHI svarer Nettavisen at de foreløpig ikke har sett behov for en fjerde dose, men at de fortløpende følger utviklingen.

- FHIs anbefalinger vil blant annet avhenge av smittesituasjonen og hvor nær vi er neste utbruddsbølge. Det er viktig at neste vaksinedose gir en god beskyttelse når vi får en ny smittebølge. Smittesituasjonen varierer en del mellom ulike land, sier avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI til Nettavisen.

- Vi vil varsle umiddelbart, dersom vi ser tydelige tegn til at grupper av befolkningen ikke har god nok beskyttelse mot alvorlig sykdom etter at de er vaksinert med tre doser. Vi ser at beskyttelse mot smitte svekkes etter noen måneder, mens beskyttelse mot alvorlig sykdom varer lenge, sier han.

- Hvorfor blir eldre i Norge behandlet forskjellig fra svenskene og britene?

- Det er gjort forskjellige vurderinger i ulike land. Noen land har valgt å tilby en fjerde dose til de aller eldste som et føre-var-tiltak, uten at man nødvendigvis har sett en økning i risiko for alvorlig sykdom. Ganske mange andre land har valgt å avvente situasjonen for å sikre seg at en ny vaksinedose blir gitt nærmere en ny forventet smittebølge. I Danmark har man for eksempel vurdert at det ikke er et behov for en ny oppfriskingsdose for de eldre nå, sier Berg.

Ikke fullgod beskyttelse

- Mange eldre tok sin tredje dose for mer enn tre måneder. Studier (som svenskene og britene viser til), viser altså at beskyttelsen avtar kraftig etter noen måneder. Hvilke studier er det FHI kan vise til, som altså gjør at FHI enn så lenge fortsatt sitter "stille i båten" og ikke tar en beslutning.

- Vaksinene gir ikke en fullgod beskyttelse mot å bli smittet. I tillegg ser man fra de studiene som det vises til, at beskyttelsen mot å bli smittet faller raskt. Dette er godt kjent, sier Berg og fortsetter:

- Studien det refereres til i UK, hvor Eldreombudet skriver i sin nyhetssak at det rapporteres om et markant fall i beskyttelsen tre-sju måneder etter forrige dose. Denne «forrige dosen» er i dette tilfelle dose 2, og ikke en relevant sammenligning for norske forhold hvor rundt 90% av de over 65 år har tatt 3 doser. Videre nevnes det også i artikkelen at sykehjemsbeboere i hovedsak ble vaksinert med AZ-vaksinen. I Norge har ikke denne vaksinen vært brukt til de eldste.

- Beskyttelsen mot alvorlig sykdom ser derimot ut til å være mer robust og holde lenger. Vi gjør også egne undersøkelser for hvordan beskyttelsen ser ut i Norge.

- Hva kan FHI si til eldre som er bekymret nå for avtagende beskyttelse og som ønsker seg en fjerde dose?

- Slik det ser ut i Norge nå er omikron-bølgen på vei ned, og risikoen for smitte er lavere nå enn for få uker siden. Dessuten, med den kunnskapen vi har i dag, ser beskyttelsen mot alvorlig sykdom ut til å holde lenger enn beskyttelsen mot å bli smittet. Også eldre som smittes nå vil i all hovedsak ikke bli alvorlig syke, så sant de har tatt de tre anbefalte dosene, sier Berg.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet sier til Nettavisen at regjeringen vil følge anbefalinger fra FHI. Han svarer at departementet ikke hadde fått med seg at Eldreombudet ønsket svar på brevet.

- Vi vil derfor gjøre en ny vurdering, skriver Bjørkholt i en e-post.