Det amerikanske selskapet, som har sitt hovedkvarter i San Francisco, formidler bilturer på bestilling og beskriver seg selv som en samkjøringstjeneste.

Nå har EU-domstolen fastsått at Uber må regnes som et transportselskap.

Domstolen framholder at den tjenesten Uber tilbyr, ikke bare er en formidlingstjeneste.

Tvert imot utgjør appen en integrert del av en helhetlig transporttjeneste. Dermed er ikke Uber å anse som en digital tjeneste, men som en tjeneste på transportområdet.

Konsekvensen er at reglene i EUs direktiv om elektronisk handel ikke er relevante for Uber. Det er opp til medlemslandene å avgjøre hvordan Uber skal reguleres som transportselskap.

- Avgjørelsen er logisk og kom ikke uventet, ettersom generaladvokaten allerede i mai innstilte på denne konklusjonen, sier direktør Roar Refseth i Norges Taxiforbund til NTB.

Forbundet mener det viktigste med dommen at den for godt parkerer påstanden om at Uber ikke er drosjevirksomhet, og dermed befinner seg i en slags gråsone i lovverket.

Ifølge forbundet viser avgjørelsen i tillegg at Uber ikke hadde noe i Delingsøkonomiutvalget å gjøre.

- Mange innen politikk, medier og næringsliv bør gå i sitt lønnkammer i dag, etter at de ukritisk har formidlet Ubers falske narrativ gjennom tre års ulovlig virksomhet i Norge. Det var fullt mulig å avsløre dette fra starten, sier Refseth.

Ubers virksomhet har rammet taxinæringen hardt en rekke steder. Taxinæringen mener Uber har urettmessige fordeler ved at de ikke følger regler til registrering, forsikring og utgifter som næringen er underlagt.

En rekke land har innført lover som helt eller delvis begrenser Ubers virksomhet, blant annet Tyskland, Belgia, Frankrike, Italia og Spania.

I mars måtte Uber innstille virksomheten i Danmark, og i oktober i år var det slutt for selskapets hovedvirksomhet i Norge. (©NTB)