EU har det siste året rullet ut omfattende satsinger på felles europeisk forsvar.

Det får store konsekvenser for langtidsbudsjettet som nå skal meisles ut for sjuårsperioden fra 2021 til 2027.

Onsdag la EU-kommisjonen fram sitt forslag til budsjettplan. Der er det satt av i alt 19,5 milliarder euro til forsvarssatsingene.

Av dette skal 13 milliarder gå til det europeiske forsvarsfondet, et fond som skal finansiere forskning og utvikling av nye våpensystemer. Norge driver for tida med intens lobbyvirksomhet overfor Brussel for å få lov til å bli med i denne satsingen.

I tillegg er 6,5 milliarder euro satt av til tiltak for å gjøre det lettere å flytte våpen og militærstyrker raskt over landegrensene innad i EU.

(©NTB)