EU-kommisjonen fremmet i fjor et forslag om å forby salg av nye bensin- og dieseldrevne biler som et ledd i sin ambisiøse plan om å kutte utslippene av skadelige klimagasser med 90 prosent innen 2035.

Onsdag sluttet EU-parlamentet opp om forslaget. 339 representanter stemte for, mens 249 stemte imot og 24 representanter avsto fra å stemme.

EPP, den største gruppen av konservative partier i EU-parlamentet, oppnådde ikke flertall for et kompromissforslag som ville ha tillatt salg av hybridbilder også etter 2035.

Biler står i dag for 12 prosent av det samlede CO2-utslippet til EUs 27 medlemsland, mens transportsektoren som helhet står for rundt 25 prosent av utslippene.

EU-parlamentet skal nå innlede forhandlinger med medlemslandene og forsøke å få deres tilslutning til den nye loven, som først da kan tre i kraft. Den endelige lovteksten kan derfor fortsatt bli utvannet.

Les også: Alt er endret: Nå må du stille deg selv et helt nytt spørsmål når du skal kjøpe ny bil