Der kommer det fram i en tsjekkisk sak, som ble påstartet lenge før koronapandemien utbredte seg, at obligatorisk vaksinering er «nødvendig i et demokratisk samfunn».

Les også: Gunnar Stavrum: Internasjonalt har mange skjønt det. Nå risikerer Norge å bli hengende etter

Allerede i desember 2019 ble det nemlig bestemt at en sak om at Tsjekkia påbød foreldre å vaksinere barna sine mot meslinger skulle heises til storkammeret i Strasbourg. Det hadde nemlig flere tsjekkiske vaksinemotstandere tidligere klaget på.

Det skriver Rett24.no torsdag ettermiddag.

Hør hva helsedirektør Bjørn Guldvogs beste håp for ferien er:

Ikke tvang

Nå er det avgjort at vaksinepålegg ikke krenker privatlivets fred etter EMDs artikkel 8.

Man har derimot ikke tilgang til å tvangsvaksinere, men heller sanksjonere statene på forskjellige måter om de ikke kan dokumentere vaksinasjon, ifølge Rett24.

Det skjer etter at flere land meldte seg på i saken og støttet Tsjekkia, deriblant Frankrike - som allerede har en lov som påbyr vaksinering av elleve forskjellige sykdommer før et barn er fylt to år.

Den franske stat anførte at frivillig vaksinering kan føre til at enkeltpersoner drar nytte av flokkimmunitet som en fordel, men samtidig holder de seg selv unna risikoen ved vaksinering.

Les også: Sverige står for 75 prosent av alle smittetilfeller i Norden

Én dissens

Tyskland støtter også oppunder pålegget og har allerede innført obligatorisk vaksinering i egen lov for noen år tilbake.

Klagene er behandlet samlet i såkalt storkammer, der 17 dommere avgjør saken. Domstolen konkluderer – med 16 stemmer mot 1 – at retten til privatliv og familieliv ikke er krenket. Et flertall kom også fram til at klager som gjaldt retten til tros-, samvittighets- og religionsfrihet ikke skulle behandles i domstolen.

Den polske dommeren stod for dissensen.

Dette er den første EMD-dommen om obligatorisk vaksinasjon mot barnesykdommer. Eksperter sier den kan få betydning for eventuelle vedtak om obligatorisk covid-19-vaksinasjon.