(ØSTLANDETS BLAD): På grunn av mye rot rundt pendlerbolig og hvor hun egentlig bodde, måtte Eva Kristin Hansen fra Ski gå av som stortingspresident. Nå skal hun ha blitt truet på livet, etter de opplysningene som Østlandets Blad sitter med.

– Jeg ble i realiteten avsatt som stortingspresident da Stortingets direktør konkluderte med at jeg hadde brutt regelverket rundt pendlerboliger i perioden 2014–2017, og statsadvokaten fulgte opp med å beordre etterforskning, skriver Hansen i en tekstmelding til NRK i slutten av november i år.

Les også: Stortingsdirektør utelukker ikke krav om tilbakebetaling i pendlerboligsakene – Skatteetaten åpner kontroll

Hansen har beskyttelse

ØB har nå fått opplysninger om at Hansen skal ha blitt drapstruet og at det er satt inn ekstra sikkerhet rundt den tidligere stortingspresidenten. Fra sikre kilder har avisen fått vite at hun har ekstra beskyttelse etter truslene.

Hansens advokat John Christian Elden er sparsommelig med opplysninger når ØB kontakter han torsdag morgen.

– Jeg kan ikke kommentere en slik situasjon. Det vil bare eskalere en situasjon. Generelt kan jeg si at vi har full tillit til at politiet og PST ivaretar sikkerheten til stortingsrepresentanter, er hans korte kommentar.

Les også: Ny avsløring om Eva Kristin Hansen

Tok Elden som forsvarer

Sakens kjerne er at Hansen, lenge før hun ble stortingspresident, i tiden mellom 2014 og 2017, oppga at hun bodde i en leid leilighet i Trondheim, mens hun samtidig eide hus på Langhus.

På bakgrunn av alt støyen rundt flere av stortingsrepresentantenes bruk av pendlerbolig til tross for egen bolig i nærheten av Oslo, ble det en stor sak når også stortingsrespresentaten kunne mistenkes for å ha brutt de interne reglene for hvem som har krav på en slik tilleggsbolig. Hun kontaktet raskt advokat Elden, som nå er hennes forsvarer.

Les også: Skatteetaten åpner kontroll etter pendlerboligsakene

Hansen er ikke alene om å motta drapstrusler

Hansen er ikke ferdig med politikken selv om hun måtte fratre som stortingspresident. Hun sitter som fast medlem for Arbeiderpartiet frem til 2025 og har frem til i dag sittet over 16 år på stortinget.

Som stortingsrepresentant er ikke Hansen alene om å motta drapstrusler. Aftenposten skrev i 2009 at hver fjerde folkevalgt på Stortinget hadde blitt utsatt for drapstrusler. Hallgeir Langeland (SV) har blitt drapstruet flere ganger og sa følgende i en kommentar til avisen.

ØB henvises til PST

– Første gang jeg fikk drapstrusler var på telefon. Først lo jeg av det, men jeg gikk til politiet og ba dem om å avlytte telefonen min. Man blir litt småparanoid. Du følger med rundt deg, sier han.

Da ØB kontakter kommunikasjonssjefen i AP's stortingsgruppe, Jarle Roheim Håkonsen, svarer han kort;

– Vi kommenterer selvfølgelig ikke på dette. Det må du ta med PST.

ØB har bedt om en kommentar fra PST om trusselbildet rundt Hansen, men har foreløpig ikke hørt noe.

Les også: Ap-topper vil ikke svare på om Hansen burde fått pendlerbolig

Skatteetaten åpner kontroll etter pendlerboligsakene

Skatteetaten skal kontrollere grunnlaget for arbeidsgiveravgift for Stortingets pendlerboliger, varsles det i et brev til stortingsadministrasjonen. Kontrollen vil ifølge brevet gjelde perioden fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

– Jeg ser positivt på at Skatteetaten nå går inn i dette sakskomplekset. Stortingets administrasjon vil selvfølgelig samarbeide fullt ut med Skatteetaten, og gi dem all nødvendig informasjon og bistand som de ønsker fra oss. Vi ønsker å få ryddet opp i det som eventuelt måtte være av skattemessige problemstillinger hos oss, sier Stortingets direktør, Marianne Andreassen til NTB.

Stortinget satte i september i gang en bred skatterevisjon av stortingsrepresentantenes ordninger for å vurdere om fordeler skulle vært pålagt inntektsskatt, med tilhørende arbeidsavgift.

Dessuten utføres det en bred revisjon av alle skattemessige sider ved ordningene for landets øverste folkevalgte. Advokater fra Advokatfirmaet Grette er engasjert til oppdraget.