*Nettavisen* Nyheter.

Exense slaktes

Det har dukket opp nye skjeletter i skapene til Exense. Aksjen stuper.

23.09.08 09:43

Den nye ledelsen i IT-selskapet Exense har oppdaget nye skjeletter i skapet og legger frem nye prognoser for 2008.

NA24 - din næringslivsavis

Ved fremleggelsen av resultatene for andre kvartal meldte den nye ledelsen om «vesentlige svakheter» og i rapporten skrev styret at det tok forbehold om at regelverket var fulgt med grunnlag i avdekkete svakheter.

Store avvik
Tirsdag sendte Exense ut en ny melding hvor de skriver at styret siden fremleggelsen av rapporten for andre kvartal har arbeidet med å utarbeide oppdaterte resultat- og likviditetsprognoser for konsernet.

- De oppdaterte resultat- og likviditetsprognoser for konsernet for 2008 viser vesentlige avvik i forhold til styrevedtatt budsjett for 2008 av november 2007 og prognoser for 2008 fremlagt for styret ultimo juni, skriver styret.

Nedrevideringer
Konsernstyret skriver at det den oppdaterte likviditetsprognosen for 2008 viser et likviditetsunderskudd på cirka 8 til 9 millioner kroner ved utgangen av 2008, forutsatt dagens forretningsmodell og finansiering, samt uten gjennomføring av særskilte salgs- og resultatforbedrende tiltak.

Selskapet oppgir nå at det ventes driftsinntekter på 59,7 millioner kroner, ned fra 65,2 millioner kroner som var prognosen i juni. Driftsresultatet senkes fra 5,1 millioner kroner til et driftsunderskudd på 4,3 millioner kroner.

Må ta store grep
- Med grunnlag i analyser av konsernets virksomhetsområder, er det styrets syn at aksjonærenes, kreditorenes, ansattes og kundenes interesser best kan ivaretas ved å søke å gjennomføre realisasjon av virksomhetsområdene gjennom strukturerte salgsprosesser, og/eller videreføring ved sammenslåing med industrielle aktører.

Trenger egenkapital
- Slike løsninger forutsetter imidlertid at konsernet tilføres finansiering i form av egen- og/eller fremmedkapital. Styret har arbeidet intensivt for å sikre egenkapitalfinansiering gjennom etablering av et garantikonsortium for en fortrinnsrettsemisjon, samt søkt å finne industrielle løsninger for virksomhetsområdene. Innenfor den tidsrammen som har vært til rådighet, og med dagens turbulente finansmarked, har styret så langt ikke lyktes med dette.

- Styret og administrasjonen arbeider nå videre med selskapets hovedkreditorer med sikte på å finne en finansieringsløsning i løpet av de neste dagene som kan sikre videre drift i selskapets virksomhetsområder. Styret vil så snart som mulig gi ytterligere informasjon om resultatet av dette arbeidet, heter det i meldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.