NTB-Marius Helge Larsen: Ifølge regjeringen skal kommunene følge opp kravet om test og karantene ved innreise. Men «få eller ingen kommuner» gjør det, skriver Helsedirektoratet.

– Kommunene opplyser at de ikke har oversikt over hvem som kommer til kommunen uten å være testet, fordi dette ikke kan leses av innreiseregistreringsskjemaet, skriver Helsedirektoratet i sine siste anbefalinger til regjeringen om koronatiltakene.

Da regjeringen innførte obligatorisk test ved grensen, opplyste de at kommunene skal sjekke at dette blir fulgt gjennom stikkprøver av dem som kommer fra utlandet.

Les også: Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen fra mandag ettermiddag

For å gjøre dette kan kommunene benytte seg av opplysningene som blir oppgitt i innreiseskjemaene som fylles ut ved grensepasseringen.

– Det er et gjennomgående inntrykk at ingen eller bare få kommuner har hatt kapasitet til å benytte informasjonen fra innreiseregistreringen. Det innebærer at de verken kan kontrollere gjennomført testing eller at de innreisende går i karantene, skriver direktoratet.

Ikke fylt ut skjema

Helsedirektoratet opplyser også at en stor andel av dem som kommer til grensen, ikke har fylt ut dokumentasjons for innreise. 20 prosent av de reisende benytter elektronisk innreiseregistrering, men den midlertidige papirløsningen blir fortsatt benyttet.

Les også: Helsedirektoratet: Stort antall falske attester på negativ koronatest ved innreise

– Papirbaserte skjema må etterregistreres av Helsedirektoratet, dette krever 50–70 ansatte per dag, heter det i de faglige vurderingene.

Da testingen ved innreise fra røde land ble innført fra 2. januar, kunne de reisende velge om de ville teste seg på flyplassen eller i kommunen de drar til i løpet av 24 timer. Fra mandag av ble dette strammet inn, slik at man nå må teste seg på grensestasjonen og flyplassen.

– Det er kjent at det har vært et stort antall som er registrert med smitte ved grensepassering. Ved Torp flyplass i Sandefjord er det registrert 141 positive av 5792 passasjerer fra utlandet, i hovedsak Baltikum. Dette er alle personer som har kommet med attestert negativ test tatt siste 72 timer før avreise.

Varierende grad av testing

Statistikken viser at det har vært stor variasjon i hvilken grad de innreisende lar seg teste ved grensepassering. Cirka 55–70 testes på Gardermoen, mens 80–100 på de andre flyplassene, skriver Helsedirektoratet.

Les også: Smitte påvist hos 70 utenlandske arbeidere i Vestnes

Ved vei testes omkring 50 prosent ved to av de største passeringspunktene. Ved det største passeringspunktet testes til nå mellom 20 og 30 prosent. Ved havn testes opp mot 90 prosent av dem som passerer.

Regjeringen bør ser på strengere tiltak mot importsmitte, mener Helsedirektoratet, og foreslår å nekte innreise for folk som bor i land med mye smitte.

Ber regjeringen vurdere innreisenekt

Helsedirektoratet mener det fortsatt er utfordringer knyttet til hvor effektivt grensetiltakene virker.

– Dette har medført at importsmitte fortsatt utgjør en betydelig utfordring for den nasjonale smittesituasjonen, heter det i de faglige rådene.

Helsedirektoratet anbefaler at regjeringen raskt vurderer mer inngripende tiltak dersom dagens tiltak ikke er effektive nok.

– Slike tiltak kan være å nekte innreise i en kortere periode for personer som har fast bopel i land med svært høye smittetall, heter det i anbefalingen.

– Selv om tiltaket kan belaste deler av næringslivet som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, vil det på sikt kunne muliggjøre at de generelle tiltakene som gjelder befolkningen kan lempes noe på, heter det videre.