Idet påskefreden er i ferd med å senke seg over landet kommer dommen mot Frode Berg. Den spionsiktede kirkenesværingen er dømt til 14 års fengsel.

Dommen kom neppe overraskende på Berg, som har innrømmet å ha utført oppdrag for norsk etterretning, og den ankes ikke.

Det betyr ikke nødvendigvis at Berg må tilbringe 14 år til i fengsel, men den juridiske siden av saken er nå avsluttet. Resten blir politikk, og der har nok Berg adskillig større sjanser for å vinne fram enn i russisk rettsvesen.

Vi vet svært lite om substansen i saken mot Frode Berg, men vi vet at han til slutt sto anklaget for å ha samlet informasjon om russiske atomubåter.

Hvis dette stemmer er det en svært alvorlig sak. Den russiske flåten av atomubåter er helt sentral i landets forsvar, ja, langt på vei den aller mest sentrale delen.

Årsaken er at det er disse ubåtene som sikrer Russlands annenslagskapasitet. Det vil si evnen til å slå tilbake mot en fiende etter at landbaserte atomvåpen er slått ut i et første angrep.

1. mai 1993 feiret jeg i den russiske byen Severodvinsk, smuglet inn av en russisk kamerat i det som fremdeles var en lukket by. Årsak; her produserte man hovedtyngden av den sovjetiske ubåtflåten.

Det gjør man fremdeles, og åpenheten som den gang gjorde det mulig å lure en vestlig journalist inn i byen er for lengst over.

Det foregår i dag en storstilt gjenoppbygging av den russiske flåten av atomubåter. Den er innhyllet i stor hemmelighet, men også noe Putin skryter uhemmet av.

Informasjon om disse ubåtene er blitt virkelig hard valuta innen vestlig etterretning, og Norge har av geografiske grunner større adgang enn noen andre.

Annenslagsubåtene har sine hovedbaser bare noen mil fra norskegrensa, og settet av andre typer ubåter - hvis jobb det er å beskytte dem - befinner seg i samme område.

Opplysninger om disse ubåtenes nye teknologiske og strategiske kapasiteter er gull verdt for norsk, og vestlig etterretning.

Dersom norsk etterretning skulle ønske å bruke Frode Berg til noe er det derfor naturlig at deres interesse gikk i denne retning.

Selv om Berg innrømmer å ha jobbet for etterretningen, benekter han å ha kjøpt informasjon om ubåtene. Det er da heller ikke gitt at Berg visste hvilket oppdrag han var ute på.

Snarere tvert om, det vil vært logisk for norsk etterretning å bruke en kurer som ikke viste hva han ble brukt til. I fall han ble tatt.

Og tatt ble Frode Berg til gangs. Det er slikt som skjer innen internasjonal etterretning, og utad handler det da om å kunne benekte så mye som mulig.

Det har da også norsk etterretning gjort, det vil si; de har stort sett nektet å kommentere saken. Det betyr ikke at de sitter med hendene i fanget og lar Berg seile sin egen sjø.

Det er en side ved Berg-saken som lenge har forbauset meg; at ikke russiske myndigheter har brukt saken mer aktivt i sin propaganda.

Det kan skyldes at man ikke ønsker å skape økt oppmerksomhet rundt de viktige atomubåtene, men det kan også tyde at de alt forbereder seg på en utveksling av Berg, eventuelt en benådning på grunn av høy alder. Det gjelder bare å finne ut hva man vil ha fra Norge som kompensasjon.

En slik operasjon blir verre å forklare om man har framstilt Berg som en toppspion.

Uansett tyder alt på at det nå er fullt mulig for norske myndigheter å forhandle fram en tidlig løslatelse av Frode Berg. Det skylder de ham da også.

Ja, ikke bare ham, men oss alle. Det flertall av nordmenn som innser betydningen av en våken etterretningstjeneste, som passer på en stadig mer aggressiv nabo.

Men som også mener at man skal passe på sine egne, og ta vare dem når de bidrar til økt sikkerhet for vårt land.

Så bring Frode Berg hjem igjen, og ikke gjør de samme feilene en gang til.