? Urovekkende. Dette må være svært bekymringsfullt for kirken, sier Ida Marie Høeg, forsker ved KIFO, Stiftelsen kirkeforskning til Nordlys.

Undersøkelsen er foretatt blant konfirmanter i Norge, Danmark, Finland, Sverige, Sveits, Tyskland og Østerrike.

Svarene fra de norske konfirmantene som valgte kirkelig konfirmasjon viser blant annet:

*37 prosent tror Gud skapte verden.

*38 prosent tror Jesus har stått opp fra de døde.

*23 prosent mener troen på Gud hjelper dem i vanskelige situasjoner.

*17 prosent føler de får hjelp når de ber.

*8 prosent snakker ofte om Gud med andre mennesker.

? Det ser ut som det er en kamp mellom religionen og naturvitenskapen. Kirken har et kjempestort formidlingsproblem, og bør spørre seg om hva Bibelen bidrar med i disse spørsmålene, sier Ida Marie Høegh.

Undersøkelsen viser at dagens ungdom, også de som har en dragning mot kristendommen i utgangspunktet, ikke synes Bibelens skapelsesberetning er troverdig.

? Dette er ikke overraskende, jeg vet at det er sånn. Dette er et problem mellom Darwin og Gud, ungdommen godtar ikke at verden ble skapt på seks dager. Dette må vi gjøre noe med, sier Per Oskar Kjølaas, biskop i Nord-Hålogaland.

Konfirmantene har også svart på sin motivasjon for la seg konfirmere kirkelig. De tre viktigste faktorene er «fin markering med familie og venner», «fellesskap med andre konfirmanter» og «penger og gaver». Minst viktig er «å snakke om det som skjer etter døden», «bli mer fortrolig med Bibelen», «lære å be» og «lære mer om andre religioner». (©NTB)