Gå til sidens hovedinnhold

Få tilskudd til enøk-tiltak

Når det er iskaldt både ute og på børsen er det greit å spare penger samtidig som man får det godt og varmt inne.

OSLO: Energibehovet i en bolig varierer med familiens og boligens størrelse, bovaner og boligens oppbygging. Vaner, og ikke minst uvaner, har stor betydning for energibruken.

Du kan spare opptil 30 prosent dersom du legger vekt på energiøkonomisering (enøk). I tillegg kan du søke Oslo kommune om støtte til enøk-tiltak.

Populært

Det gis støtte til alt fra isolering av tak, vegger og gulv til utskifting av vedovn og oljefyr, samt installering av varmepumpe og vannbåren gulvvarme. Enøk-fondet i Oslo er nå på ca 560 millioner kroner.

- Vi får rundt 2000 søknader i året. Ordningen har blitt mer og mer populær de siste fire - fem årene, sier siv.ing. Sven Karlsen i Reinertsen AS til Østkantavisa.

Det finnes i praksis ikke noen maksgrense for støttebeløp til privatboliger, men det er faste satser for hvert enkelt tiltak. Ved installasjon av en luft til luft-varmepumpe får en for eksempel 3000 kroner, begrenset til 20 prosent av kostnaden.

- Grensen er en million kroner per sak, men dette vil i praksis kun være aktuelt for større borettslag som gjennomfører enøk-tiltak ved rehabilitering, sier Karlsen.

Kort saksbehandlingstid

Ordningen gjelder kun eksisterende helårsboliger i Oslo. Man får ikke støtte dersom arbeidet startes eller materialer bestilles før man har mottatt tilsagn fra Enøketaten.- For de fleste vil det være uproblematisk. Saksbehandlingstiden er bare to uker, opplyser Karlsen.

Lån penger

Du kan også søke om lån til fullfinansiering av enøkprosjektet. Summen av tilskuddet og lånet kan ikke overskride dokumentert kostnad. Renten er markedstilpasset, det vil si flytende, med kvartalsvis justering.

Avdragstiden er 5, 10 eller 15 år for lån på henholdsvis under 50 000 kroner, 50 000 - 100 000 kroner og over 100 000 kroner. Det gis ikke lån under 30 000 kroner.

Årets varmepumpekommune

Oslo ble i fjor kåret til årets varmepumpekommune 2008 av Norsk Varmepumpeforening. Hovedgrunnen til at Oslo kommune fikk prisen var at kommunen helt siden 1982 har støttet små og store varmepumpeprosjekter gjennom Enøkfondet.

Ifølge daglig leder i Norsk Varmepumpeforening, Bård Baardsen, opplever Varmepumpebransjen det som positivt at Enøketaten har en ubyråkratisk saksbehandling og teknologinøytrale kriterier for støtte til gode prosjekter uavhengig av størrelse.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?