Nettavisen skrev i forrige uke at Facebook holdt tilbake penger fra en innsamlingsaksjon på Facebook. Pengene skulle gå til å dekke en operasjon til en nyresyk, iransk flyktningjente i Tyrkia.

Innsamlingsaksjonen ble avsluttet i midten av juni, og i henhold til Facebooks egne retningslinjer, skal penger fra denne typen aksjoner utbetales hver 2. uke.

Den norskregistrerte organisasjonen Iran Human Rights er initiativtaker bak innsamlingsaksjonen, og har gjentatte ganger forsøkt å få svar fra Facebook på hvorfor pengene ikke utbetales, slik at jenta kan få operasjonen.

- Banken blokkerer pengene

Først to måneder etter at aksjonen ble avsluttet, kan Facebook til dels fortelle hva som har gått galt.

Det viser seg nemlig at Facebook har utbetalt pengene til banken, og at det er banken som holder pengene tilbake.

- Vi har undersøkt saken, og det viser seg at vi har frigitt pengene i henhold til vår standard syklus. Det virker som at det er banken som blokkerer pengene. Vi arbeider med en løsning, slik at pengene kan bli frigitt og den lille jenta kan få sin operasjon, sier Facebooks kommunikasjonssjef i Norden, Peter Münster, til Nettavisen.

Münster kan ikke opplyse hvilken bank det dreier seg om, eller hva som er årsaken til at banken holder pengene tilbake.

81 bidragsytere ga til sammen 27.519 kroner til innsamlingsaksjonen. Sammen med to andre pengebidrag, som er innbetalt direkte til jentas familie og Iran Human Rights, har familien nok penger til å betale for jentas operasjon.

Men ettersom pengene fra innsamlingsaksjonen holdes tilbake, får ikke jenta tatt operasjonen.

- Datteren min blir stadig svakere

Faren til jenta, som ønsker å være anonym, sa følgende i en uttalelse til Nettavisen forrige fredag.

- Datteren min blir stadig svakere, spiser veldig lite og nyrefunksjonen har ifølge leger blitt verre. Hun er 2 år og 7 måneder, og vekten har gått ned fra 10 til 8 kilo, sier han.

- I mai sa legene at hun må opereres innen en måned dersom hun skal beholde nyrene. Nå har det gått 3 måneder, sier faren.

- Vi har ventet og ventet

Iran Human Rights opplyser at jenta ikke kan opereres på offentlig sykehus i Tyrkia grunnet lange sykehuskøer, og at hun derfor skal opereres på en privat klinikk straks pengene er blitt gjort tilgjengelig.

- Vi har ventet og ventet. Jeg har skrevet til Facebook Help Center minst seks ganger om hva det gjelder – at det er en hastesak, uttalte leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen forrige uke.

- Det beste svaret jeg har fått, er at de skal se på saken, sa han.

Amiry-Moghaddam, som er professor i medisin og hjerneforsker ved Universitetet i Oslo, forteller at jenta lider av trange områder i urinveier som fører til hydronefrose.