Så sent som i november i fjor, ble det utført gravearbeid like nedenfor jordskredet på Gjerdrum, viser en Facebook-melding fra Gjerdrum golfbane.

«Den nye turveien mellom Brådal og Nystulia er klar til bruk! Det har vært et utfordrende prosjekt pga store nedbørsmengder og mye fuktighet i bakken!», skrev golfklubben på Facebook den 19. november, da turveien var ferdig bygget.

I en annen melding, fra 9. november, kommer det fram at turveien går over golfbanen, samt krysser en bekk cirka 60 meter lenger opp.

Les også: Disse er omkommet og disse er savnet etter Gjerdrum-skredet

Etter jordskredet er golfklubben blitt spurt om nettopp byggingen av turveien, og vedkommende som spør skriver følgende: «Håper dere har vært i dialog med NGU/NVE om dette. Tenk så forferdelig hvis det var dette arbeidet som utløste raset...».

Gjerdrum golfklubb skriver i svaret at de mener det ikke er grunn til grunn til spekulasjoner:

«Ingen grunn til spekulasjon om dette. Kun en liten overflatebehandling av et par svinger i en tidligere opparbeidet og godkjent gangsti», skriver golfklubben.

- Gravde ikke mer enn cirka 30 cm ned i bakken

Nettavisen har snakket med styreleder Ove Silkoset i Gjerdrum golfklubb.

- Hva slags arbeid ble gjort med turveien?

- Vi forbedret en allerede eksisterende turvei som ble godkjent da golfbanen sto klar. Vi gikk ikke mer enn cirka 30 centimeter ned i bakken, sier Silkoset til Nettavisen.

Les også: Her er bildene hydrogeologen mener varslet om fare for leirskred (+)

Styrelederen sier de har tenkt tanken på om arbeidet kan bidratt til raset.

- Vi har tenkt på om arbeidet med turveien kan ha påvirket raset, men føler oss ganske trygge på at det ikke er tilfelle, svarer han.

Søkte ikke om tillatelse: - Så lite arbeid

- Hvor langt unna raset ligger turveien?

- Det kan være 100 meter, men vi har heller ikke tilgang på området, så det er vanskelig å si eksakt, sier Silkoset. Den andre enden av skredet ligger enda lenger unna turstien og golfbanen.

Les også: Overlevde skredet: - Jeg tenkte at nå er livet over. Jeg var kald og mistet mye blod

Han sier de ikke søkte kommunen om tillatelse til å utbedre stien.

- Hvorfor ikke?

- Vi vurderte dette arbeidet som så lite, at det ikke var nødvendig, siden stien i utgangspunktet var godkjent. Dette var kun overflatebehandling, forteller han.

Silkoset mener dette ikke er noe å spekulere i, verken hit eller dit.

- Saken vil jo bli etterforsket, sier styrelederen.

- Vil helt sikkert bli vurdert

Seniorgeolog Anders Solheim ved Norges Geotekniske Institutt (NGI), sier at all anleggsvirksomhet i området de siste årene, må undersøkes for å finne årsaken.

Les også: Ville lyse opp rasområdet, men politiet takket nei: - Finnes ikke sterkere lys i Europa

- Når man er ferdig med akuttfasen, så vil det etter hvert bli en granskning som jeg antar NVE skal lede, der vi vil involveres. Da må vi gå gjennom alt som er gjort i området de siste 15 årene, og se på hva som kan være en utløsende årsak til skredet. For all mulig anleggsvirksomhet i området kan jo i teorien påvirke stabiliteten, sier Solheim til Nettavisen.

Solheim er sikker på at utbyggingen av turveien blir en del av granskningen.

- Turveien vil helt sikkert bli et av de elementene som blir vurdert, men jeg vet ikke akkurat hvor den ligger og hva som er gjort der, så det kan jeg ikke si noe om, sier han, og samtidig påpeker:

- Det er milevis unna å peke på noen konkret årsak nå. Man må også ha litt mer klarhet i hvor skredet startet, for det vet vi heller ikke ennå.

- Kan man utelukke at slik menneskelig aktivitet kan ha spilt en rolle for skredet?

- Man kan ikke utelukke noe egentlig. Man må se på hva som er gjort der. Det kan hende det har vært menneskelig aktivitet der som ikke har påvirket stabiliteten, men alt det vil bli gjennomgått - hva kommunen og eventuelt private utbyggere har stått for, sier Solheim.

Samleside: Les alt om Gjerdrum-skredet her

- Utløst av mennesker

Han forteller at de største kvikkleireskredene i Norge de siste 50-70 årene, er blitt utløst av menneskelig aktivitet.

- Men det er også skred som er utløst naturlig, sier geologen.

- Det har også regnet mye i området i det siste. Kan det være en årsak?

- Det påvirker ikke direkte. Det som påvirker er flom i bekker og elver - og erosjon. Det er gjerne at det har erodert over flere år over lang tid, og så kommer det til slutt på et vippepunkt hvor det eroderer inn og blottlegger kvikkleire, og da kan det gå små skred og det kan utvikle seg, sier han.

Han viser til et kvikkleireskred som gikk på Byneset i Trondheim i 2012, der det viste seg i ettertid at årsaken var erosjon over tid.

Se oversikt: Her har kvikkleire-alarmen gått i Norge de siste 40 årene

Entreprenør: - Dugnadsjobb

Entreprenør Haakon Huuser opplyser at de bisto golfklubben med «oppgrusing» av turstien.

Han avviser bestemt at dette kan ha ledet til raset.

- Hvordan kan du være så sikker på det?

- Det arbeidet vi gjorde var ikke i rasområdet, sier han. Huuser beskriver jobben som ble gjort som en «dugnadsjobb».

NGI: Vil ikke spekulere

Kommunikasjonssjef hos Norges Geotekniske Institutt (NGI), Øydis Ulrikke Castberg, sier til Nettavisen at de ikke vil spekulere noe i hva som kan ha utløst raset:

- Vi er i en akuttfase nå og avventer gjennomgangen Tina Bru har varslet, sier hun til Nettavisen.

Olje- og energiminister Tina Bru vil ha en gjennomgang av regelverket for bygging på kvikkleire, så snart den akutte situasjonen i Gjerdrum er over.

NVE: - Vil bli etterforsket

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), opplyser at deres fokus nå er å bistå i redningsarbeidet på Gjerdrum.

- Vi regner med at det vil bli gjennomført en grundig gjennomgang av denne hendelsen. Politiet har varslet at saken vil bli etterforsket. Dette vil være et omfattende og grundig arbeid, og av respekt for dette ønsker vi ikke å kommentere detaljer om hendelsesforløp eller vurderinger som er gjort tidligere, skriver kommunikasjonsrådgiver Mette Vinther Talberg i NVE i en epost til Nettavisen.

Dette var spørsmålene Nettavisen stilte til NVE:
a) Er dere klar over at det var gravearbeider i bunnen av skredet så sent som i november 2020?
b) Ble dere forespurt før det arbeidet skjedde?
c) Kan dere utelukke at slik menneskelig aktivitet kan ha spilt en rolle for skredet?

Gjerdrum kommune opplyser for øvrig til Nettavisen at de ikke har kapasitet til å svare på slike spørsmål nå.