OSLO (Nettavisen): Dramatisk dag for den tidligere polititoppen Eirik Jensen da juryen i lagmannsretten kom med sin kjennelse mandag: Først konkluderte juryen med at Jensen var skyldig i grov korrupsjon, men ikke i hasjinnførsel. Så satte fagdommerne hele juryens kjennelse til side. Fagdommerne mener Jensen utvilsomt er skyldig i hasjinnførsel. Jensens forsvarer John Christian Elden anker fagdommernes kjennelse til Høyesterett.

- Vet ikke om jeg klarer

Eirik Jensen var meget skuffet da han møtte pressekorpset etter at fagdommerne hadde satt juryens kjennelse til siden.

– Det skulle jo gås en runde på korrupsjonsbiten i morgen, men det fikk vi jo ikke anledning til. Jeg syntes det egentlig på en måte er å, for å si det på enkelt norsk, spytte på juryen, det lagmannsretten nå har gjort, uttalte en resignert og skuffet Eirik Jensen til pressen. Jensen må nå forberede seg på en ny runde i retten:

- Det vet jeg ikke om jeg klarer, uttaler han til pressen.

Juryen: Ikke skyldig i hasjinnførsel

Litt over klokka 13 mandag presenterte juryen sin kjennelse om at Jensen er skyldig i grov korrupsjon, men at han må frifinnes på spørsmålet om han er skyldig i innførsel av hasj. Dette var det alvorligste forholdet i tiltalen: Medvirkning til innførsel av flere tonn hasj gjennom en årrekke.

Strafferammen for grov korrupsjon er ti år, mens hele tiltalen stiller Jensen overfor en påstand om lovens strengeste straff - 21 års fengsel.

Satte jurykjennelse til side

Etter at tre fagdommere hadde tatt juryens kjennelse til vurdering, kom konklusjonen nærmere klokka 14.30.

Fagdommerne setter juryens kjennelse til side.

- Dommerne mener Jensen utvilsomt er skyldig etter tiltalens post 1 (hasjinnførsel. Red. anm), sa lagdommer Kristel Heyerdahl før hun satte juryens frifinnende kjennelse på dette punktet til side.

Elden: - Anker kjennelse til Høyesterett

- Det er svært overraskende at fagdommerne ikke godtar juryens kjennelse. Dette er en lite verdig sorti for juryordningen, uttalte Jensens advokat John Christian Elden til pressen like etter at fagdommerne hadde sagt sitt.

Kort tid etter varslet Elden at tilsidesettelsen blir anket til Høyesterett.

Elden mener det er en feil konklusjon av lagmannsretten at frikjennelse for narkotika ikke er forenelig med skyldig i korrupsjon.

Juryen: Grov korrupsjon

Juryen mente ytelsene Jensen fikk av Gjermund Cappelen var å regne for korrupsjon, og konkluderte med at korrupsjonen er grov. I grunnlaget for spørsmålet ble det vist til at Jensen i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke.

Etter juryens kjennelse forlot Jensen selv retten sammen med sin samboer. Han virket preget.

Les også: - Erik Jensen har grunn til å være skuffet

Les også: Fagdommerne setter til side juryens kjennelse i Jensen-saken

Jury med ti medlemmer

De ti personene i juryen hadde fire spørsmål de skulle besvare. To av spørsmålene er såkalte hovedspørsmål og er:

  • Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i ulovlig innførsel av hasj?
  • Er tiltalte Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel av Gjermund Cappelen?

Minst sju av de ti lagrettemedlemmene måtte svare ja på skyldspørsmålene. Juryens kjennelse er endelig og kan ikke ankes til Høyesterett, men nå venter retten på de tre fagdommerne og deres vurdering av juryens kjennelse.

Det er uvisst hvor lang tid fagdommerne trenger på å vurdere spørsmålet.

Dette er spørsmålene juryen besvarte

1. Hovedspørsmål: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i ulovlig innførsel av hasj?

Juryen svarte nei.

2. Tilleggspørsmål: Gjelder den nevnte overtredelse et meget betydelig kvantum? (Dette spørsmålet skal bare besvare dersom det er svart bekreftende på spørsmål 1.)

3. Hovedspørsmål: Er tiltalte Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel av Gjermund Cappelen?

Juryen svarte ja, med flere enn seks stemmer.

4. Tilleggspørsmål: Er korrupsjonen å anse som grov? (Dette spørsmål skal bare besvare dersom 3 er bekreftende.)

Juryen svarte ja, med flere enn seks stemmer.

- Jeg er overrasket

Rettskommentator Inge D. Hanssen var overrasket over at juryen svarte forskjellig på om Eirik Jensen er skyldig i de to tiltalepunktene i saken mot ham, meldte NTB.

Juryen kom fram til at Jensen er skyldig i grov korrupsjon, men at han ikke er skyldig i medvirkning til innføring av hasj.

– Jeg er overrasket. Jeg hadde ventet ja på begge spørsmålene eller nei på begge, sier Hanssen til TV 2.

Han stiller spørsmål ved hva Jensen skulle la seg korrumpere for, hvis det ikke var for narkotikainnførselen.

Da fagdommernes konklusjon var klar, uttalte Hanssen dette:

- Eirik Jensen har grunn til å være skuffet i dag. Jeg er overrasket over at fagdommerne setter kjennelsen til side.