OSLO TINGRETT (Nettavisen): - Svært overraskende, veldig spesielt og en lite verdig sorti av juryordningen, sier Eirik Jensens forsvarer, advokat John Chr. Elden.

– Det er svært overraskende at fagdommerne ikke kan godta juryen som har sittet i seks dager og vurdert dette grundig. Det var Eldens umiddelbare kommentar etter at juryens kjennelse om at Jensen er uskyldig i medvirkning til import av hasj ble satt til side av fagdommerne i Borgarting lagmannsrett mandag.

– Dette er en lite verdi sorti av juryordningen. Det finnes ingen fellende bevis, og da har fagdommerne basert dette på en helhetsvurdering, fortsatte Elden.

- Dette undergraver jurysystemet, sier han.

Forsvarsadvokaten sa at Jensen ble overrasket, selv om alle muligheter har vært diskutert.

Hele straffesaken mot Eirik Jensen skal behandles på nytt med nye dommere som følge av at fagdommerne har satt juryens kjennelse til side.

– Dommerne mener Jensen utvilsomt er skyldig etter tiltalens post 1, sa lagdommer Kristel Heyerdahl før hun satte juryens frifinnende kjennelse på dette punktet til side.

Dommerne har dessuten kommet til at de to tiltalepunktene henger så tett sammen at de må vurderes sammen.

– Hele saken skal derfor behandles på nytt med nye dommere, sa Heyerdahl.

En fortumlet Jensen fikk spørsmål om han forsto fagdommernes beslutning.

– Egentlig ikke, men ja, svarte han.

Les: Rettskommentator om Eirik Jensen-kjennelsen: - Overrasket

Direkte: Direkte: Juryen om skyldspørsmålet i Eirik Jensen-saken

Juryen mener Eirik Jensen ikke medvirket til innførsel av store mengder hasj, men kjente ham skyldig i grov korrupsjon.

Jensen ble av juryen dermed frifunnet for det alvorligste forholdet i tiltalen: Medvirkning til innførsel av flere tonn hasj gjennom en årrekke.

Juryen i Borgarting lagmannsrett avsa sin kjennelse mandag ettermiddag, etter å ha rådslått om bevisene og spørsmålene om skyld i narkotika- og korrupsjonssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen.

Det har gått seks dager siden juryen trakk seg tilbake for å finne svarene i den historiske straffesaken.

Umiddelbart etter at juryen hadde kommet med sin kjennelse, trakk de tre fagdommerne seg tilbake for å vurdere hvorvidt den skal settes til side.

Ved 14.30-tiden kom fagdommerne i Borgarting lagmannsrett tilbake til retten og satte til side juryens kjennelse i Jensen-saken.

- Eirik Jensen har grunn til å være skuffet i dag. Jeg er overrasket over at fagdommerne setter kjennelsen til side, sier rettskommentator Inge D. Hanssen til TV 2.

(Nettavisen/NTB)