Gå til sidens hovedinnhold

Fakta om bostøtte og startlån

Om bostøtte:
Personer med lav inntekt og som har problemer med å betale boutgiftene er de som er i målgruppen for den statlige bostøtteordningen. Som hovedregel kan alle over 18 år søke bostøtte, men det er unntak for studenter og vernepliktige. Videre stilles det krav om at boligen er en helårsbolig og at boligen er en selvstendig enhet. Kommunene og Husbanken samarbeider om å forvalte ordningen. Det er kommunene som har kontakt med søkerne og formidler søknadene, mens Husbanken godkjenner og utbetaler støtten.

Om startlån:
Startlån fra kommunene kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag kan da søke om startlån. Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånsøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Det kan være en fordel at søker har noe oppsparte midler.

Kilde: Husbanken

Reklame

Black Week: 10 superkupp du bør sjekke ut