Fakta om Miljødirektoratets klimarapport

07.03.14 12:18

* I klimaforliket fra 2007 ble et flertall på Stortinget enige om å redusere Norges klimagassutslipp med 30 prosent i forhold til 1990-nivå, om lag to tredeler av dette skal tas i Norge.

* Beregninger viser at klimatiltak og virkemidler iverksatt siden 2007 vil redusere utslippene i 2020 med mellom 5,3 og 6,1 millioner tonn.

* Tiltakene med størst effekt så langt har vært omlegging av bilavgiften, nye EU-standarder på personbiler, reduksjon av oljeforbruk i bygninger og industri, samt teknologitiltak i gjødselproduksjon.

* Gjennomgang av forventet utvikling av utslipp og effekt av iverksatte tiltak viser at det vil være et gap på åtte millioner tonn i 2020.

* Miljødirektoratet har vurdert en rekke tiltak som til sammen kan redusere utslippene med mellom 4,9-8,4 millioner tonn fram mot 2020. Av dette ligger 3,7– 6,3 millioner tonn i mål og føringer som alt er vedtatt.

* Viktige nye tiltak vil være mer drivstoffgjerrige biler og el- og hybridbiler, økt bruk av biodrivstoff og at veksten i persontransport i storbyene tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

* Direktoratet har lagt til grunn at minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst og -lagring realiseres i Norge innen 2020 og at nye utbygginger offshore får kraft fra land. Erstatning av olje som varmekilde i bygg med fjernvarme og fornybar energi, vil også bidra til å tette gapet.

(Kilde: Miljødirektoratet) (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.