Gå til sidens hovedinnhold

Fakta om PSTs trusselvurdering

* Terrortrusselen anses som skjerpet i 2014.

* Den største trusselen anses å komme fra et multietnisk ekstremt islamistisk miljø på Østlandet.

* Rundt 50 norske statsborgere har de siste årene deltatt i kamp og trening i konfliktområder. I takt med at disse vil vende hjem, øker trusselen mot Norge, ifølge PSTs vurdering.

* De organiserte ekstreme miljøene på høyre- og venstrefløyen fremstår mer som et ordensproblem, men det er økt risiko for at enkeltpersoner tilknyttet høyreekstreme miljøer vil utføre provoserende og truende handlinger mot muslimer.

* PST mener en stadig mer synlig voldelig retorikk mellom ekstreme grupper stimulerer til polarisering, noe som igjen øker trusselnivået.

* Etterretningsoperasjoner fra fremmede stater utgjør en økende trussel mot norske samfunnsinteresser. Særlig knytter bekymringen seg til tyveri av forsvars- og teknologihemmeligheter.

* Det er avslørt en rekke forsøk på datanettverksbasert etterretning mot mål i Norge de siste årene. PST forventer flere slike operasjoner, at de vil komme fra flere aktører, bli mer avanserte og vanskeligere å avsløre.

* PST er særlig bekymret over fremmede staters etterretningstjenesters arbeid med å rekruttere studenter og personer på et tidlig stadium av deres karriere til bruk i innsideoperasjoner i bedrifter og institusjoner. (©NTB)