Gå til sidens hovedinnhold

Fakta: Slik er innvandringen til Norge

Her er tallene.

Innvandring er tema som engasjerer, og et felt som inneholder svært mange aspekter.

SSB forsker mye på innvandring, og under har vi samlet noe av nøkkelinformasjonen som statistikerne har gjort om innvandring til Norge.

Antall

Antallet av innvandrere og barn født i Norge med to innvandrerforeldre, har passert 916.000 personer, og utgjør omtrent 17 prosent av befolkningen.

Omtrent halvparten av alle innvandrere i Norge, kommer fra Europa:

Frem til 70-tallet var det nær ingen innvandring til Norge, mens det var en kraftig innvandringsøkning etter EU-utvidelsen i 2004.

De siste årene har derimot innvandringen gått noe ned, men ligger fortsatt på et historisk høyt nivå.

Årsaken til fallet de siste årene er i all hovedsak en kraftig reduksjon av arbeidsinnvandrere. Familiegjenforening er nå den viktigste årsaken til at folk innvandrer.

Slik har den totale innvandrerbefolkningen fra forskjellige verdensdeler økt siden 1970:

Ifølge SSBs egne befolkningsfremskrivninger kommer innvandrere og barn av innvandrere til å utgjøre om trent en tredel av befolkningen i 2016:

Dette er landene de fleste innvandrerne kommer fra:

Arbeid

Innvandrere har jevnt over langt høyere arbeidsledighet enn nordmenn:

Det er store forskjeller avhengig av opprinnelsesland:

Lønnen til innvandrere varierer også betydelig med region:

Forskjellen er enda større når en ser på enkeltland:

Innvandrere tar i stor grad andre typer jobber enn befolkningen ellers:

Statsborgerskap

Antall personer som har fått norsk statsborgerskap har gått i noen trappetrinn de siste tiårene.

Utdanning

Forskjellene i utdanningsnivå mellom innvandrere generelt og befolkningen som helhet er forholdsvis liten:

Nordmenn som utvandrere

Samtidig som mange flytter til Norge, er det også mange som flytter ut. Her er de mest populære landene å flytte til for norske statsborgere:

Holdninger til asylpolitikk

Andelen som ønsker en mer liberal innvandringspolitikk for asylsøkere og flyktninger gjorde et hopp i 2014, men dette er fortsatt en liten gruppe i Norge - og det er nesten dobbelt så mange som ønsker en strengere politikk. Andelen som liker status quo er derimot klart størst.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken