Gå til sidens hovedinnhold

Fakta

Dette er budsjettforslaget for Stovner bydel 2006:

n En million kroner avsettes til å utvikle nærmiljøene som en del av Groruddalssatsingen
n 200.000 kroner er øremerket en lokal helseplan
n Tre millioner kroner er satt av til tiltak som fremmer nærvær for å få redusert sykefraværet
n Ny hjelpemiddelsentral skal etableres på Haugenstua
n Det skal arbeides mot et samlet mottak på Servicetorget ("en dør - et mottak")

n En rekke nye barnehageplasser etableres, det jobbes mot en dekningsprosent på 74%
n Skolehelsetjeneste skal igangsettes på Stovner videregående skole
n I SFO skal det reduseres med 7,4 årsverk i løpet av 2006
n 350.000 kroner skal gå til frivillighetsmidler
n 100.000 kroner er avsatt til kulturtiltak i bydelen

n Etablering av botiltak for mennesker med utviklingshemming
n Etablering av omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser
n 1, 2 millioner kroner er avsatt til å styrke eldreomsorgen

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021