Gå til sidens hovedinnhold

Fakta

Dette vil Alna gjøre med ekstramidlene:

Redusere netto inndragning av stillinger fra 40,1 årsverk til 25,45 årsverk
Reduserer nedtrapping av institusjonsplasser fra 25 til 10 plasser
Øke avsetningen til frivillighetsmidler med 700.000 kroner
Øke vedlikeholdsbudsjettet
Øke avsettingen til introduksjonsordning for nyankome flyktninger
Avsetting til uforutsette utgifter i 2006

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant