Hvor mange har egentlig dødd etter å ha fått koronavaksine i Norge? Det lurer flere på etter at et dødstall på 14 933 begynte å sirkulere i sosiale medier.

Tallet ble nevnt både i en artikkel fra nettstedet hemali.no og i en e-post fra Folkehelseinstituttet (FHI), som har blitt delt på Facebook. Faktisk.no har fått flere tips om saken.

Hemalis artikkel ble raskt fjernet, men rakk å bli delt over 300 ganger før den ble borte. Artikkelen er imidlertid fortsatt synlig på Facebook, blant annet i gruppen «I Rogaland» , hvor den har blitt delt over 100 ganger til.

– Vi fjernet artikkelen fordi vi innså at den kunne bidra til forvirring og skremsel. Det er vanskelig å få god oversikt over mulige sammenhenger mellom vaksiner og bivirkninger/dødsfall. Inntil vi kan verifisere tallene, ønsker vi ikke å gi upresise anslag, skriver redaktør for hemali.no, Julia Schreiner Benito, i en e-post.

Hun opplyser at hun som redaktør daglig får henvendelser fra mennesker som knytter sine alvorlige bivirkninger til vaksiner.

Hevder tallene kom fra FHI

E-posten fra FHI er blant annet lagt ut i den åpne Facebook-gruppen «Stop Lockdown Now» . Gruppen er tilknyttet organisasjonen Stop Lockdown, som under pandemien har jobbet for full gjenåpning av Norge.

Stop Lockdown hevder at de har fått tallene fra FHI etter å ha begjært dem utlevert fire ganger siden mars. I e-posten som er delt står det at:

– Blant 3 806 163 individer som er registrert med minst én dose av en vaksine mot covid-19 i SYSVAK, er 14 933 registrert som døde i Folkehelseregisteret. Dødsfallene fant sted mellom 29.12.2020 og 23.08.2021 og inkluderer alle dødsfall, uavhengig av dødsårsak og tidsintervall mellom vaksinasjon og død.

I Facebook-innlegget hvor e-posten fra FHI er delt, står det «14 933 døde etter vaksinering i Norge. Ikke 299».

Les tilsvar fra Stop Lockdown lengre nede i saken.

Dette har fått noen til å tro at myndighetene bevisst holder tilbake informasjon om hvor mange som har dødd etter å ha fått koronavaksine. Andre misforstår og tror at vaksinen er skyld i de 14 933 dødsfallene. Begge deler er feil.

Forskjell

– Det er forskjell på å dø på grunn av vaksinasjon, og å dø som vaksinert. De fleste som dør i Norge de nærmeste månedene, vil jo være koronavaksinert, skriver overlege ved FHI, Preben Aavitsland, i en e-post til Faktisk.no.

– Vi har merket at denne feilinformasjonen sprer seg. Vi tror de fleste klarer å tolke dette.

Legemiddelverket registrerer mistenkte bivirkninger av koronavaksinene og lager ukentlige rapporter som offentliggjøres. Den siste rapporten viser status per 7. september .

Da hadde Legemiddelverket fått meldinger om til sammen 200 dødsfall, og ikke 299, som det ble hevdet i Facebook-gruppen «Stop Lockdown Now».

Her er det viktig å huske at selv om noen dør kort tid etter at de har blitt vaksinert, behøver ikke dødsfallet å ha noe med vaksinen å gjøre. I de fleste tilfeller er det ikke påvist en sikker årsakssammenheng mellom vaksinering og dødsfall.

De fleste av de 200 som er rapportert døde, var eldre pleietrengende og beboere på sykehjem. I rapporten skriver Legemiddelverket:

– Hver uke dør over 300 beboere på norske sykehjem og lignende institusjoner. Flere av de eldre sykehjemsbeboerne som ble vaksinert var svært skrøpelige eller terminalt syke. Det var derfor forventet at det ville skje dødsfall i tidsmessig sammenheng med vaksinasjon, uten at det trenger å være en årsakssammenheng med vaksinen.

En ekspertgruppe med geriatere har sett nærmere på de første 100 dødsfallene som ble meldt etter vaksinering med Pfizer-vaksinen. Det er knyttet usikkerhet til vurderingene, men gruppen mener at bare et fåtall av dødsfallene hadde en sannsynlig sammenheng med vaksinen.

Ifølge ekspertene var det en «sannsynlig» årsakssammenheng mellom vaksinen og dødsfall i 10 av de 100 tilfeller. I 26 tilfeller mente gruppen det var en «mulig» sammenheng, mens det var «usannsynlig» i 59 tilfeller. Fem tilfeller var «ikke klassifiserbare».

11 av de 200 dødsfallene Legemiddelverket har fått melding om var personer under 60 år. Fire av disse døde etter å ha fått den svært sjeldne, men alvorlige bivirkningen trombose med trombocytopeni syndrom (TTS) . De hadde alle fått AztraZeneca-vaksinen, som myndighetene besluttet at ikke lenger skulle brukes som følge av de alvorlige bivirkningene.

Det er ifølge Legemiddelverket usikkert om de sju andre meldte dødsfallene blant personer under 60 år har noen årsakssammenheng med vaksinering.

Per 13 . september hadde nesten 4 millioner nordmenn fått minst én dose med koronavaksine, ifølge FHI . Av disse hadde nesten 3,5 millioner fått to doser.

Legemiddelverket hadde per 7. september fått meldinger om i overkant av 31 000 mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon. 54 prosent av meldingene var behandlet, og av disse var 16 prosent klassifisert som alvorlige.

Mener Faktisk.no sprer feilinformasjon

Torsdag ettermiddag tar Stop Lockdown kontakt med Nettavisen. De skriver følgende i en e-post:

«Vi ser det spres feilinformasjon fra Faktisk.no som har blitt gjentatt i NRK og Nettavisen. Fakta er også at Stop Lockdown ikke har påstått at 14.933 har dødd av vaksineringen, men etter vaksinering, uavhengig av utløsende dødsårsak.

Fakta er at Legemiddelverket oppgir nå på siste rapport 201 å være totalt antall døde etter vaksinering, uavhengig av utløsende dødsårsak. Ikke AV vaksinen, da de altså tar forbehold med at det «ikke nødvendigvis har sammenheng med vaksinering».

Fakta er dermed at Legemiddelverket oppgir 201 døde som totalt antall døde etter vaksinering uavhengig av utløsende dødsårsak. Dette stemmer ikke. Det er faktisk 14.933, som FHI-mailen faktisk bekrefter. Fakta er også at nå 841 har dødd med viruset på dobbelt så lang tid, 1,5 år.

Fakta er også at Legemiddelverket kun har behandlet rundt halvparten av de innmeldte sakene. 14.305 saker er ennå ikke behandlet. 16.865 er behandlet», skriver Nicolay Normann Grundt og Siw K Sommer Winther på vegne av Stop Lockdown.

Les artikkelen på Faktisk.no

Nettavisen har lagt til tilsvar fra Stop Lockdown 16.09.21 kl 16.06