Gå til sidens hovedinnhold

Faktura-krøll for Berit Kjøll

Berit Kjøll sendte pr-fakturaen til departementet i mai.

Geelmuyden.Kiese (GK) har fakturert statens tidligere representant i Aker Holding, Berit Kjøll, for 754.322,50 kroner, inklusiv merverdiavgift, for perioden 6. april til 21. mai.

Kjøll trakk seg fra styret i Aker Holding 20. mai.

Ber om full refusjon
Kjøll sendte fakturaen til ekspedisjonssjef i Nærings- og Handelsdepartementet (NHD), Mette I. Wikborg, 27. mai, på mail med følgende ordlyd:

«For orden skyld følger vedlagt endelig faktura fra Geelmeeuyden.Kiese på de
utlegg jeg har hatt i forbindelse med mitt styreverv i Aker Holding AS, som
jeg vil be om å få refundert.

Med vennlig hilsen

Berit»

Nettavisen har tilgang til fakturaen fra GK, som hadde forfall 9. juni.

Enstemmig nei
20. juni sender Kjøll en ny mail til ekspedisjonssjef Wikborg. Der refererer Kjøll til tidligere samtaler - og opplyser at i protokollen hun har mottatt fra Bengt Arve Rem (tidligere finansdirektør i Aker), vendte et enstemmig styre i Aker Holding AS tommelen ned for faktura-kravet i et møte 4. juni.

Kjøll ber i mailen om et møte med Wikborg innen juni er omme.

Ïfølge NHD ble ikke Kjølls søknad om å få dekket utgiftene lagt frem før i forrige uke.

«Kjøll la fram søknaden om å få dekket sine utgifter til kommunikasjonsrådgivning på et møte i departementet 5. august. E-posten fra mai ble sendt til oss til orientering», skriver fungerende kommunikasjonssjef i NHD Christian Grotnes Halvorsen i en e-post til Nettavisen.

GK: - Helt normalt
Den juridiske bistanden til Kjøll kostet 500.000, pluss moms, og dekkes av staten.

Daglig leder i GK, Stein Jacob Frisch, forklarte oppdraget, som ifølge fakturaen går ut på «innleie av pressetalsmann og informasjonsstøtte», slik overfor Nettavisen 6. august:

- Timeprisene våre varierer fra 950 kroner per /time til 3.500 kroner per time, eksklusiv moms. En snittpris på 2.400 kroner per time er normalt i denne typen oppdrag.

- Snarlig avklaring
Forrige onsdag hadde Kjøll et møte med departementsråden, men NHD er taus om innholdet i møtet.

- Statsråden har lovet en snarlig avklaring på saken, sier fungerende kommunikasjonssjef Christian Grotnes Halvorsen til Nettavisen mandag formiddag.

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad har hevdet at Kjøll tok kontakt med GK på eget initiativ:

- Det var hennes valg å bruke medierådgivere, så hun er ikke lovet at staten skal dekke slike utgifter. Hun fikk klarsignal for å få dekket juridisk bistand, for det var rimelig i forhold til situasjonen, sa Brustad ti Nettavisen 6. augut.

«- Har Kjøll personlig hyret inn GK?»
Da Nettavisen tok kontakt med Kjøll i april i år for å få svar i Aker-saken, henviste Kjøll på sin mobilsvarer til Stein Jacob Frisch i GK.

Han oppga deretter en hotmail-adresse med Kjølls navn, som GK besvarte på vegne av henne. Nettavisen stilte Kjøll/Frisch følgende spørsmål i en mail, datert 22. april:

- Hvorfor vil hun ikke svare på spørsmål selv? - Har Kjøll personlig hyret inn GK til å bistå så lenge Aker-saken ruller?

Det første spørsmålet besvarte Frisch muntlig med at Kjøll fikk mange henvendelser, mens det andre spørsmålet fortsatt henger i luften.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Kjøll.

Kommentarer til denne saken