Miljøpartiet de Grønne (MDG) faller mest av alle partiene i Nettavisens oktobermåling fra Sentio. Partiet, som fikk en opptur rett etter valget, er nå tilbake under sperregrensen.

MDG får et resultat på 3,9 prosent, som er tilbake hele 1,7 prosentpoeng fra september. Fallet er den eneste endringen som er signifikant, altså større enn feilmarginen i målingen.

- Vi skulle selvsagt ønske at målingen hadde vært enda bedre. Samtidig gjorde vi et godt valg som ga oss en tredobling antall representanter på Stortinget, sier fungerende MDG-leder, Kriss Rokkan Iversen, til Nettavisen.

Også i stortingsvalget fikk MDG et resultat på 3,9 prosent.

Les også: Mange MDG-velgere angrer etter valget: - Det er MDGs svakhet

Se alle resultatene fra målingen lenger ned.

Ap-fall: - Mobiliserer

Målingen er tatt opp etter at Hurdalsplattformen ble presentert, og Norge fikk en ny regjering i forrige uke.

Selv om Arbeiderpartiet går tilbake sammenlignet med Nettavisens septembermåling, til et resultat på 27,4 prosent (-0,8), havner de over valgresultatet på 26,3 prosent.

- Bakgrunnstallene viser at Ap mobiliserer svært mange av de som ikke stemte ved valget (27 prosent). Dette kan forklares med at mye oppmerksomhet rundt regjeringsplattformen og nye statsråder, gjør partiet synlig også for de som ikke stemmer regelmessig, og ikke følger så mye med på politikk, sier Martin Stubban hos Sentio.

Senterpartiet går fram

Arbeiderpartiets regjeringspartner Senterpartiet går fram, til et resultat på 12,8 prosent (+0,8). Dette er likevel lavere enn valgresultatet på 13,5 prosent.

- Denne målingen viser at Senterpartiet holder stand på det nivået som vi fikk i valget, sier Senterpartiets parlamentariske nestleder, Geir Pollestad, til Nettavisen.

- Nå har vi fått på plass Hurdalsplattformen og vi er endelig i gang med å snu sentraliseringa, skape nye arbeidsplasser og ta hele landet i bruk, legger han til.

Les også: Vedum får massiv kritikk etter Ullevål-nederlag: - Det klarte vi ikke å få til

I målingen er 1000 personer spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 11. til 19. oktober, og har en feilmargin fra 1,1 til 3,0 prosent.

Her er resultatene for alle partiene:

- SV stjeler fra Ap

Bedre går det imidlertid for SV, som brøt ut av regjeringsforhandlingene i Hurdal. Partiet får nå en oppslutning på 8,6 prosent (+1,1). I valget fikk de 7,6 prosent av stemmene.

- SV er partiet med størst fremgang, men denne er innenfor feilmarginen. På denne målingen er den største overgangen av velgere mellom partiene, overgangen fra Ap til SV, sier Stubban.

SV stjeler 44.000 netto velgere fra Arbeiderpartiet sammenlignet med stortingsvalget.

- Dette kan være et uttrykk for at noen velgere synes regjeringsplattformen var litt for lite rød og grønn, sier Sentios tallknuser.

Lysbakken: - Det var riktig

SV-leder Audun Lysbakken er godt fornøyd med framgangen.

- Jeg tolker dette som en bekreftelse på at velgere på venstresiden mener vi gjorde riktig når vi forlot sonderingene på Hurdal, når vi så at vi ikke ville få på plass en kraftfull politikk for å få ned ulikheten og klimautslippene det viktigste, sier Lysbakken til Nettavisen.

- SV stjeler 44.000 velgere fra Ap. Hva tror du er grunnen til det?

- Det kan nok være at en del som sa før valget at de ville stemme for SV, likevel falt ned på Ap, og at de nå ser at plattformen Ap og Sp ble enig om ikke vil gi en god nok politikk for miljø og rettferdig fordeling, sier Lysbakken, og påpeker:

- Jeg tenker det viser at mange rødgrønne velgere mener at Ap og Sp burde strukket seg lengre for å få til rødgrønn regjering, men nå skal vi sørge for å få gjennomslag for våre politiske saker i Stortinget.

SVs feilmargin ligger på 1,9 prosent i målingen.

Les også: Slutter frivillig: Får trolig 300.000 kroner i etterlønn

Ap: - Har tillit til oss

Hadde målingen vært valgresultatet, ville det fortsatt vært klart flertall for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, med totalt 91 mandater (85 er flertall). Dette er også tre flere mandater enn de tre partiene nå har på Stortinget etter valget.

- Nå er ei ny rødgrønn regjering endelig er i gang med arbeidet, og vi skal levere på regjeringserklæringen fra dag en, sier Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, til Nettavisen, og legger til:

- Det blir ambisiøse klimakutt, nytt industriløft, praktisk læring i skolen og en offentlig helsetjeneste i verdensklasse. Det gir motivasjon til å ta fatt på dette arbeidet med målinger som viser at folk har tillit til oss.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet alene får 76 mandater, og har flertall også med partiet Rødt på rødgrønn side.

Men Rødt faller noe i målingen, fra 5,4 til 4,8 prosent (4,7 i stortingsvalget).

Les også: Regjeringsplattformen er klar - slik vil Støre lede landet

Høyre går fram

På borgerlig side går Høyre mest fram, til et resultat på 21 prosent (+1,0). Dette er også litt høyere enn valgresultatet på 20,4 prosent.

- Det er hyggelig å se at Høyre går fram på målingene. Vi skal være et konstruktivt opposisjonsparti og være tydelige på våre politiske løsninger for et enda bedre Norge, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner til Nettavisen.

Sanner mener den nye regjeringens politikk rett og slett er for uklar:

- Høyre kommer spesielt til å kjempe for en skole hvor kunnskap og mestring står i sentrum, en klimapolitikk som kutter utslipp uten at det går på bekostning av norske jobber og hvordan vi kan inkludere flere i arbeidslivet. På disse områdene er den nye Støre-regjeringen uklare og har få konkrete svar, sier han.

- Ser mørkt ut for KrF

Verre stilt er det da for KrF, som fortsetter fallet med et resultat på 2,7 prosent (-0,4).

- Det ser mørkt ut for partiet for tiden, som skal velge ny leder på ekstraordinært landsmøte i november. Partiet har lavest lojalitet av partiene (78 prosent), og de lekker velgere til tidligere regjeringspartner Høyre, sier Stubban.

Høyres andre tidligere regjeringspartner, Venstre, går imidlertid fram fra september, fra 4,1 til 4,6 prosent. Det er akkurat det samme som stortingsvalgresultatet.

Frp ligger stabilt på 11 prosent (+0,2), etter valgresultatet på 11,6 prosent.

Les også: Dag-Inge Ulstein stiller ikke til valg som partileder i KrF

Demokratene øker

Gruppen andre partier, partiene som ikke er representert på Stortinget, ender på 3,2 prosent (+0,2) i målingen. Det er tilbake 0,4 prosentpoeng fra valgresultatet.

Størst er Demokratene, med en oppslutning på 1,5 prosent (+ 0,6). Deretter kommer Liberalistene med 0,5 prosent, Partiet De Kristne med 0,3 prosent og Industri- og næringspartiet med 0,3 prosent.

Partiene Pasientfokus, Sentrum og Piratpartiet får alle 0,2 prosent.

Les også: 76 kvinner på Stortinget – flest hos de rødgrønne

Sjekk ut Nettavisenes siste stortingsmålinger:

September: Kunne endret Norge: Disse tallene kommer 12 dager for sent for MDG
August: Ny smell for Vedum: MDG øyner håp om helt ny regjering
Juni: Lanserte seg selv som statsminister: Slik reagerte velgerne
Mai: Senterpartiet og Høyre går på en smell: - Tilbakegangen virker dramatisk
April: Knalltall for Støre fem måneder før stortingsvalget: - Det er en trend

Stollek på Stortinget

Målingen ville ført til en stollek på Stortinget, og styrkeforholdet mellom partiene ville blitt endret. Størst endring ville det blitt for Arbeiderpartiet, som ville styrket sin stortingsgruppe med ytterligere fem mandater (53 totalt). Mens både SV (15) og Høyre (38) ville økt sine stortingsgrupper med henholdsvis to mandater hver.

MDG ville mistet ett av sin mandater, og også sittet igjen med to mandater. Til sammenligning var partiet inne med ni mandater i Nettavisens septembermåling.

- Klima- og naturkrisa har ikke blitt mindre etter valget. Derfor kommer vi til å jobbe for å samle alle gode krefter i en grønn blokk for å fortsette å sette fanen høyt for framtiden, naturen, klimaet og barna våre, sier Rokkan Iversen i MDG.

Les også: MDG-byråden lovet å plante 100.000 trær - har plantet 696: - Ikke bekymret

Samtidig ville KrF nesten blitt radert ut av Stortinget, og ville endt med kun ett mandat, mot dagens tre mandater.

Pasientfokus, som kom inn med ett mandat i valget, ville mistet sin plass.

Ser man på bakgrunnstallene, er det gruppen med Andre partiet som har klart flest velgere som stemte på partiene i valget, men som nå er usikre på valget (38 prosent).

En del tvilende velgere har også Arbeiderpartiet (5,3 prosent), MDG (3,6 prosent) og Frp (3,1 prosent).

Av de som oppgir at de ikke stemte i stortingsvalget, svarer flest at de nå vil stemme Arbeiderpartiet (27,3 prosent). Deretter kommer Høyre (9,1 prosent), Frp (7,3 prosent) og Senterpartiet (5,5 prosent).