GREFSEN: Det er barne-, ungdoms- og familietaten som tildeler plasser til Oslofamilier som trenger omsorg og oppfølging over korte eller lengre perioder. Men mangel på plasseringer av familier, gjør at ideelle sentre som Gry senter for foreldre og barn på Grefsen, nå må permittere ansatte.

Del på Facebook

Siste familie flyttet ut 1. august, og ingen nye kontrakter er skrevet med senteret, som er eiet og driftet av Frelsesarmeen.

LES OGSÅ: – Grysenteret reddet familien vår!

– Ja, nå er det ingen som bor her, og det har det ikke gjort på noen uker. Vi tror ikke det er fordi behovet ikke er der, men et resultat av at kommunen velger å satse mer på hjelp og oppfølging av vanskeligstilte familier - i familienes egne hjem. Noe vi mener også skjer med familier som hadde hatt bedre av å være på et famliesenter en periode, med døgnoppfølging, både med tilsyn, omsorg, hjelp og tilrettelegging, sier leder ved senteret, Turid Bååth.

Hun fortsetter:

– Vi tenker da spesielt på de som trenger å beskytte seg som f.eks voldsutsatte kvinner og barn, der det er rusproblematikk i familien, og der foreldre og barn av andre grunner har behov for trygghet, forutsigbarhet og tettere oppfølging i hverdagen. I tillegg har jo kommunen føringer for å først bruke sine egne kommunale institusjoner.

Er i beredsskap

Senteret har 13.5 årsverk – nå er de fleste ansatte permittert, kun 2,6 årsverk er tilbake i permitteringsperioden.

– Vi er jo i beredsskap fortsatt, og vi har også avtaler med de permitterte om å komme tilbake på kort varsel, hvis behov, forteller Baath.

Og senest forrige fredag (01.09.) sendte Helse- omsorgsdepartementet ut en pressemelding der Regjeringen instruerte de regionale helseforetakene om at de ved anskaffelser særlig skal ta hensyn til de ideelle instiutsjonenes behov for forutsigbarhet og langsiktighet.

– Vi tror det er politisk vilje til å også ta vare på de ideelle organisasjonene men vår erfaring er at teori ikke alltid stemmer med praksis. Dette gjelder også andre ideelle organisasjoner! , sier Baath.

Flott beliggenhet

Senteret ligger flott til i Kapellveien på Grefsen, og også med fine uteområder. Senteret har kapasitet til å ha opptil 12 familier boende samtidig.

– Vi håper jo selvsagt at vi her igjen skal kunne helpe familier som trenger det, til selv å klare hverdagen og famlielivet bedre når de flytter herfra. Og vi håper også at det i fremtiden kan blir en mer forutsigbarhet for driften, vi jobber nå med å finne løsninger. Men det er klart at jo lenger tid det går før vi igjen har folk som bor her, jo større er sjansen for at famliesenteret ”smuldrer” bort. Det er jo også begrenset hvor lenge fagpersonell vil forbli permittert, og i stedet søke jobb andre steder, sier Bååth.