Gå til sidens hovedinnhold

Fant 1,7 ubrukte millioner

Da Christoffer Sahl (KrF) leste sakspapirene som skulle fordele fire millioner i Oslo sør-midler, fant han 1,7 millioner ubrukte kroner.

HOLMLIA: Jeg ble veldig overrasket, og svært sjokkert over saksfremlegget, sier komitemedlem Christoffer Sahl.

Da KrF-politikeren forberedte seg til møte i den lokale komiteen for kultur og oppvekst, begynte han å regne på summene av dem som var foreslått til drift av tiltak som startet i fjor, og forslag til nye forslag til prosjekter.

Det så ut som om vi skulle bruke fire millioner kroner, og at det var det vi hadde til disposisjon til videreføring og igangsetting av nye tiltak. Men det viste seg at det var 1,7 millioner igjen fra i fjor. Jeg tror ikke administrasjonen ville gjemme unna pengene, men hvis det var meningen at vi skulle skyve disse foran oss, er det strekt kritikkverdig at dette ikke legges frem for BU. Det hadde selvsagt vært enda mer alvorlig om dette var penger som hadde manglet, mener Sahl.

Kom ikke i gang

De overskytende pengene fra 2007, skyldes at de fleste prosjektene kom i gang sent på året, mens noen ikke kom i gang i det hele tatt.

Satsingen på Oslo sør, der stat og kommune går sammen om en tiårig satsing på Søndre Nordstrands, ble formalisert for en uke siden, da byrådsleder Erling Lae (H) og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen underskrev en intensjonsavtale.

Den første biten av Oslo sør-satsingen kom på plass høsten 2006, da sentrumspartiene KrF og Venstre i budsjettforhandlinger med byrådet, krevde en kommunal storsatsing på byens sørligste bydel. Resultatet ble at et enstemmig bystyre gikk inn for å bevilge 12 millioner kroner for 2007.

Vi politikere på Søndre Nordstrand har kjempet lenge for å få bli med på fordelingen av Oslo sør-midlene. Da må sakene legges frem med gode fremstillinger fra bydelsadministrasjonen, og så er det vi politikere som må få fortgang i saksbehandlingen. Vi må sørge for å involvere nærmiljøet når midlene skal fordeles, sier Sahl

Utsatt

Fordeling av en del Oslo sør-midler var tema på sist bydelsutvalg (BU). Der ble det - etter fire gruppemøter på en time, og en til tider knallhard debatt bestemt at ti prosjekter fra 2007 skal videreføres. Kostnadsrammen for dette er 2,875 millioner kroner (se faktaramme).

Bydelutvalget bestemte at en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne for hvert parti i BU, samt en representant fra bydelsadministrasjonen og Utdanningsetaten skal utgjøre en arbeidsgruppe som har å oppgave å se på følgende:

- Komme med forslag til hvordan resten av årets investeringsmidler skal benyttes (i alt 1,125 mill).

- Vurdere om overskuddet av driftsmidler fra i fjor (i alt 1,744 mill) skal brukes på nye prosjekter i år.

- Komme med forslag til hvordan 4 millioner kroner i investeringsmidler skal brukes.

I forbindelse med det siste punktet fikk KrF med seg resten av bydelsutvalget på at de skal involvere det lokale organisasjons- og næringslivet, for å få gode innspill til bruken av pengene.

Vi hadde en grundig prosess i fjor også, men jeg har fått tilbakemeldinger fra mange som ikke føler seg hørt, sier Sahl. Arbeidsgruppen fra bydelsutvalget skal levere sin innstilling til BU innen 1. mai.

Behandlingen av Oslo sør-saken i BU fremsto både kaotisk og noe rotete, selv om det endte pent og pyntelig, med vedtak og enighet.

Jeg vil ikke kommentere den politiske behandlingen, men jeg skal være den første til å innrømme at dette var et vanskelig tilgjengelig sakspapir, sier bydelsdirektør Turid Glærum.

Fakta:

Statens Oslo sør-satsing:

- Språkløftet: Oppfølging av barn på grunnlag av språkkartlegging på helsestasjonen - 1 million kroner

- Flere ressurser til skoler med mer enn 25% minoritetsspråklige elever - 1 million kroner

- Gratis kjernetid i barnehage 11, 579 millioner kroner

- Forebygging av livsstilssykdommer blant personer med innvandrerbakgrunn - 1 million kroner (foreløpig beløp)

- Arbeidsrettet innsats overfor innvandrere; 15 ekstra tiltaksplasser - 1,35 millioner kroner

- Samarbeid med partene i arbeidslivet om økt rekruttering av personer med ikke-vestlig bakgrunn - 850 000 kroner.

- Oslo kommune går inn med 12 millioner, og av disse styrer bydelen 4 millioner og Utdanningsetaten 3 millioner.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted