Bare noen dager før jul har arkeologer i Nasaret gjort funn av restene til en bolig som kan dateres tilbake til Jesu tid. Dette er i så fall det første funnet av en bolig som stammer fra tiden da Jesus skal ha bodd i Nasaret.

Boligen, som ble avdekket mandag, kan bidra med å kaste lys over hvordan det var å leve i byen som Jesus ifølge Det nye testamente vokste opp i, melder nyhetsbyrået AP.

Jødisk familie
Ut ifra funnene som er gjort på utgravingsstedet, er det mye som tyder på at det var en liten jødisk familie som bodde i boligen.

- Den var tydeligvis befolket av fattige jøder som hadde kamuflerte grotter for å gjemme seg for romerne, sier Yardena Alexandre, arkeolog og utgravingsdirektør ved Israel Antiquities Authority.

- Dette kan like gjerne ha vært et sted som Jesus og hans jevnaldrende var kjent med. Det er en logisk slutning, sier Alexandre.

De lokale kristne er naturligvis svært fornøyd med at funnet ble gjort så nær opp mot jul.

- De sier at hvis folket ikke taler, så vil steinene tale, sier fader Jack Karam, som holder til like i en kirke i nærheten av utgravingsstedet.

Skjulte seg for romerne
Arkeologene fant også en godt kamuflert inngang til grotten som de mener ble brukt for å skjule seg for romerske soldater.

Jødene skal ha fryktet for at romerne ville slå ned på jødiske rebeller for å få kontroll over området, men det viste seg at romerne viste liten interesse for Nasaret ettersom den var lite strategisk plassert. Romerne var først og fremst opptatt av de større byene.

Alexandre sier at det er gjort funn av andre kamuflerte grotter i andre jødiske samfunn i Galilea, hvor det faktisk var konflikter mellom jødene og romerne.