Kjell Inge Røkkes eldste sønn, Kristian Monsen Røkke, betalte svimlende 18,5 millioner for hytta si i Mandal. Men nå står «Drømmeeiendommen i Mandalskjærgården» på spill, skriver Finansavisen.

Eiendommen ligger på sørsiden av øya Landøy. I mars i år søkte Røkke gjennom arkitekt Sverre Glåmseter om å bruksendre uthuset til kontorbruk.

Han ville også bruksendre pumpehuset til badstue og anlegge massasjebad og gjøre mindre fasadeendringer, skriver avisen.

I den forbindelse sendte Røkke inn arealberegninger for eiendommen. Disse avslørte at hytta var mye større enn de tillatte 120 kvadratmeterne. Faktisk areal var på hele 141,2 kvadratmeter. I tillegg var det oppført et uthus som ikke var godkjent, samt et pumpehus på 9 kvadratmeter.

Røkkes hytte er da minimum 50 prosent over maksgrensen på 120 kvadrat.

Kommunen konkluderer med at Røkke har altfor stor hytte i forhold til det som ble godkjent i 2013, og gir ham tre forslag:

  • Samlet areal av hytte og uthus/bod må kuttes fra over 150 kvadratmeter til under 120.

  • Røkke kan sende ny søknad om reguleringsendring for å øke tillatt areal til 150 kvadratmeter, og fjerne overskytende.

  • Søke om å få godkjent uthuset/boden samt innredning av denne. I tillegg må han søke om å innrede pumpehuset, og få dispensasjon fra maks utnyttelse på 120 kvadratmeter. Kommunen understreker at det ikke er en dispensasjon de er positive til å gi, og med stor sannsynlighet vil avslå.

Kommunen ba om tilbakemelding innen tre uker. Røkke har imidlertid ikke sendt noe skriftlig brev til kommunen.