Gå til sidens hovedinnhold

Får 15 friske millioner til bibliotekene

Kulturbyråd Hallstein Bjercke gir 15 friske millioner, over tre år, til Oslobibliotekene. Det er Kulturetatens direktør Hilde Barstad glad for.

OSLO: – Det er vi selvfølgelig veldig glade for, sier Kulturetatens direktør Hilde Barstad.

Etter et tøft budsjettforslag fra byrådets side for neste år, der Kulturetaten ble pålagt å spare 2, 8 millioner kroner, måtte Barstad se seg nødt til å foreslå å legge ned flere bibliotek.

Konsekvensanalysen, der Barstad foreslår nedleggelser, har møtt massiv kritikk av bibliotekbrukere over hele Oslo som frykter for biblioteket sitt.

Om den massive mobiliseringen fra bibliotekbrukere over hele Oslo sier Barstad følgende:

– Jeg tenker at folk i Oslo er glad i biblioteket. Nå er vi veldig glade for de ekstra midlene som blir foreslått, det gir oss svært god drahjelp, sier hun.

Les også: Asbjørn (92): Rasende hvis biblioteket forsvinner

Forberedelse til flytting

Det er som en del av forberedelsene til flytting til nytt hovedbibliotek, at Kulturetatens bibliotekbudsjett nå altså styrkes med 5 millioner kroner årlig de neste tre årene.

– Bibliotekene er ryggmargen i kulturtilbudet til Oslo, og byrådet vil fortsatt satse på bibliotekene – både lokalt og i det nye hovedbiblioteket. Bibliotektilbudet i Oslo vil være enda bedre i fremtiden enn det er i dag. Dersom vi skal gjøre endringer for eksempel i filialstrukturen, skal det være fordi flere skal få et bedre bibliotektilbud, sier Hallstein Bjercke.

Han understreker følgende:

– Vi kommer ikke til å gjøre noen endringer i filialstrukturen i Oslo før dette er diskutert grundig i bystyret, i forbindelse med sak om fremtidens bibliotek i Oslo.

Kulturetaten har bekreftet at de ikke trenger å legge noen bibliotekfilialer i 2014, og jeg har tillit til at de vil gjennomføre tilpasning til budsjettet på en slik måte at det i minst mulig grad går utover tjenestetilbudet. Det tror jeg de vil klare fint, og byrådet har jo nå også foreslått å styrke biblioteket med ytterligere fem millioner kroner årlig de neste tre årene.

– Har tillit til Kulturetaten

Du uttalte i oktober at «det er uaktuelt å legge ned før bibliotekmeldingen har blitt behandlet», men betyr det at du kommer til å sette Kulturetaten under administrasjon, og overprøve det budsjettforslaget de har lagt?

– Alle etater har som oppgave å drive sin aktivitet innen de rammer som er vedtatt for virksomheten. Kulturetaten er også i byrådets budsjettforslag spesielt skjermet for kutt som skyldes en økt pensjonsregning i kommunen. Jeg er sikker på vi vil få en god debatt i tiden fremover om hvordan vi kan skape et best mulig bibliotektilbud til Oslos befolkning, og hvordan de mer enn 200 millionene som går til bibliotek kan benyttes på en best mulig måte, sier Bjercke

Kulturetatensdirektør Hilde Barstad gleder seg til å diskutere bibliotekenes innhold når biblioteksmeldingene legges frem i desember.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen