Returprogrammet til Irak (IRRINI) har eksistert siden 2008.

For å få støtten som tilbys, må du søke før 1. september, og reise fra Norge til Irak før 1. januar 2016.

Du kan lese mer om ordningen her.

295.000 kroner i startkapital

For en familie med tre barn som ikke har lovlig opphold i Norge, betyr det at de kan få 295.000 kroner for å returnere frivillig.

- Hvorfor gis det en såpass stor sum for en familie til et land, hvor folk også sendes hjem med tvang?

- For norske myndigheter er det viktig å få flere personer med endelig avslag til å returnere assistert med pengestøtte, istedenfor at de lever ulovlig i Norge, sier enhetsleder Knut Henrik Berntsen.

UDI samarbeider med International Organization for Migration (IOM) for å få ut informasjon om tilbudet.

Slipper gjeld

Enhetsleder Berntsen er ikke i tvil:

- Assistert retur er absolutt den beste løsningen for dem som har fått endelig avslag på sin søknad om beskyttelse. Det er langt bedre å komme tilbake med litt penger i lommen og selv kunne fortelle sin historie, enn å bli returnert av politiet.

Han forteller at sendes man hjem med tvang av politiet, blir man stående i gjeld til norske myndigheter tilsvarende det uttransporteringen koster.

Ekstra etableringsstøtte

- Reiser man hjem assistert får man dekket reiseutgiftene, og man får praktisk og økonomisk støtte til å starte på nytt i hjemlandet. Til enkelte land, blant annet Irak, har man også kunnet få en ekstra etableringsstøtte. Dette fordi store ankomster av irakere i 2008 og 2009 gjorde at vi hadde irakiske asylsøkere som den største gruppen med endelig avslag i mottak i årene etter.

- Hva skal summen dekke?

- For en familie kan reetableringsstøtten bli en ganske betydelig sum og sørge for en god start. En irakisk familie på fem personer hvorav tre er barn kan få til sammen 295.000 kroner. Av dette blir noe utbetalt kontant ved hjemkomst og noe gis i praktisk bistand av IOM til å finne arbeid, etablere en mindre bedrift eller ta utdanning. Sistnevnte del av støtten utbetales normalt ikke til den enkelte, men betales direkte til utdanningsinstitusjonen denne skal gå på, til leverandør av kasseapparatet i butikken som eventuelt etableres eller til de som leverer den første varebeholdningen. I mange tilfeller gjør denne støtten det mulig for familien å etablere en mindre bedrift som kan sørge for familiens livsopphold i lang tid fremover, sier han.

2493 har reist - 181 igjen

Programmet for assistert retur til Irak har ifølge Berntsen vært meget vellykket.

- Totalt har 2493 personer reist med programmet siden det startet opp. Resultatet er at det per utgangen av juni kun var 181 irakere med utreiseplikt igjen i norske asylmottak. De irakerne som bor i asylmottak er nå i all hovedsak personer som enten har fått opphold eller som har en sak under behandling.

Irak-programmet er straks ved veis ende:

- Siden programmet langt på vei har oppfylt sin hensikt, legges dette nå ned fra 1. september og erstattes av den generelle returstøtten. For å sluttføre arbeidet gjøres det nå en særlig innsats for å få den siste gjenstående gruppen på cirka 181 irakere med utreiseplikt i mottak til å samarbeide om retur. Derfor har vi utvidet støtten til irakere i perioden frem til 1. september, forklarer UDI-lederen.

- Hvordan har dere kommet frem til dette beløpet?

- Returstøtten i Irakprogrammet har vært på 10.000 kroner per person. I tillegg kan de få 25.000 per person til å etablere seg i hjemlandet. Barn er mer sårbare enn voksne, derfor får barnefamilier 10.000 ekstra per barn. I en overgangsperiode fram mot avviklingen av programmet 1.september er dette beløpet økt med 20.000 pr person.

Voksne, per person:

  • 30.000 i kontanter
  • 25.000 til retablering (skole, arbeid, næringsvirksomhet)


Barn, per person:

  • 30.000 i kontanter
  • 25.000 til retablering (skolegang)
  • 10.000 i ekstra støtte pr barn