Får bore lenger på Oblix

Norsk Hydro og Ocean Rigs borerigg Eirik Raude får nå utvidet boreperioden i forbindelse med boringen på Oblix-prospektet. De bekrefter samtidig langt vei at det er gjort et funn i brønnen

19.05.08 00:35

I utgangspunktet er den en borebegrensning på utvinningstillatelse 225 i Barentshavet til perioden 20. mars til 1. august.Norsk Hydro har på vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelse 225 søkt om dispensasjon fra denneborebegrensningen, slik at de kan fullføre den påbegynte boringen av Oblix-prospektet.Det vises blant annet til at det påtruffet formasjoner i brønnen, som må undersøkes ytterligere for å avklare eventuell betydning for kartlegging av områdets petroleumspotensial. I forrige uke var det flere meldinger om at det var gjort funn på Oblix uten at Hydro ville bekrefte dette offisielt.Olje- og energiminister Thorild Widvey har innvilget søknaden, og Hydro får tillatelse til å utvide boreperioden med Eirik Raude med en måned.Utvidelsen gjelder fra 20. mars til 20. april 2005, slik at undersøkelsene i den pågående brønnen kan fullføres.- Både fra et ressursforvaltningshensyn og av HMS-hensyn bør den påbegynte boringen blir fullført slik at brønnen kan forlates permanent. Alternativt må brønnen midlertidig forlates og bores opp igjen på et senere tidspunkt. Dette alternativet er ikke ønskelig, skriver departementet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.