Kritikerne mener at Arendalsuka dermed slipper til en rasist og Holocaust-fornekter. Overfor Nettavisen benekter ikke Lysglimt Johansen folkemordene på jøder skjedde, men han hevder at det har åpnet for en politikk som åpner for masseinnvandring til Europa.

- Når man snakker om skandaler i partier, så sier man at «hoder skal rulle». Veldig få tror da at politikere skal guillotineres, sier Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen til Nettavisen.

Før helgen sa Rådet for Arendalsuka at han likevel får delta under arrangement som samler toppene i norsk politikk, næringsliv og organisasjonsliv i Arendal i august. Du kan lese rådets begrunnelse her.

Antirasistisk Senter mente at Alliansen burde nektes adgang fordi de «tok til orde for å henrette menings­motstandere» (les egen sak) - noe Lysglimt Johansen altså mener er tatt ut av kontekst og ikke kan forstås bokstavelig.

- Hva blir budskapet under Arendalsuka?

- Det blir demokrati og ytringsfrihet. FNs immigrasjonspakt er åpenbart ikke folkeviljen, sier Lysglimt Johansen.

Alliansen ønsker å begrense innvandringen til Norge og Europa betydelig, og mener at ledende norske politikere bør dømmes for landssvik.

- Vi mener det er blitt begått landssvik av sittende regjering og forrige regjering. Spesielt på grunn av masseinnvandring og FNs immigrasjonsavtale, sier Lysglimt Johansen til Nettavisen.

Om Holocaust-fornektelse

Lysglimt Johansen mener det er feil å betegne ham som Holocaust-fornekter, og han benekter ikke at det ble begått folkemord mot jøder under 2. verdenskrig.

- Nei, det er riktig. Det ble begått mange folkemord under 2. verdenskrig, sier Lysglimt Johansen.

Han mener at antall døde var færre enn seks millioner, som er det vanlige tallet på antall døde under Holocaust.

Postdoktor Johannes Due Enstad ved Universitetet i Oslo, sier at det er umulig å fastslå et helt presist tall.

- Ulike historikere har med ulike metoder gitt anslag som varierer fra 5 til 7 millioner, sier han og henviser til denne nettsiden som omhandler dokumentering av antall drepte under Holocaust.

Åpner for masseinnvandring

Under Arendalsuka får Lysglimt Johansen gi uttrykk for sine påstander om at jødeutryddelsene er et fundament for staten Israel og for det han kaller «den progressive liberalismen».

- Denne politikken har åpnet for at hundrevis av millioner av afrikanere, asiatere og arabere skal komme til Europa og Vesten, sier han.

- Noen vil også mene at vi åpner opp for innvandring for å hjelpe de menneskene som er på flukt fra krig og elendighet?

- Det naturlige ville vært at folk som var på flukt, fikk midlertidig opphold og at de etterhvert reiste hjem igjen, men hele systemet er bygget på at de som kommer, får permanent opphold.

- Hele immigrasjonen til Europa og Vesten drives av et løfte om permanent opphold og statsborgerskap. Dette er en villet politikk. Forskjellen mellom flukt, asyl og immigrasjon viskes ut. Kjernen i FNs immigrasjonsavtale er å gi en masse rettigheter som oppfordrer folk til å immigrere til Europa og Vesten.

- Mener du at Norge bare skal være for nordmenn?

- Ja, vi sier «Norge for nordmenn», men vi lever i en moderne tid der vi kan fly fra den ene enden av kloden til den andre på få timer. Det innebærer at folk flytter på seg. Det er naturlig med en viss innvandring, men vi er imot den politisk drevne masseinnvandringen til Norge.

- Er du rasist?

- Jeg bruker ikke slike begreper. Det finnes menneskeraser og det er forskjell på menneskerasene, men ingen er bedre og dårligere enn andre.

Holocaust-senteret ønsker ikke å kommentere

Nettavisen har sendt denne artikkelen til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og bedt om kommentarer på Alliansens syn og at partiet får delta under Arendalsuka.

- Vi ønsker ikke å kommentere verken Johansens utsagn eller svare på spørsmålene dine. Ikke med de premissene du har lagt til grunn i artikkelen din, svarer kommunikasjons- og programansvarlig Monica Bjermeland.