Riksrevisjonen felte i oktober en fellende dom over Nav, som er gjennomsyret av rot og gjentatte lovbrudd - og har et budsjett på 300 milliarder.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holder fredag en høring om Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten.

Her kan du følge Nav-høringen direkte (ekstern lenke).

Senere fredag må eksstatsrådene Bjarne Håkon Hanssen og Dag Terje Andersen stå til rette for hva som har gått galt, mens Bjurstrøm skal forklare hva som skal til for å få etaten på skinner

- Utilfredsstillende!
Først ut i høringen var Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). De ga klart uttrykk for at reformen ikke fungerer.

- Jeg har lyst til å understreke at FFO har vært positive til Nav. Samtidig er det på det rene at Nav-reformen ikke har gitt de ønskede resultatene så langt, sa generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon på høringen.

Hun ramset opp ting som ikke fungerer.

- Vår erfaring er at ventetiden er lang, saksbehandlingsfeilene er mange og oppfølgingen av enkeltbrukere er utilfredsstillende. Mange opplever også at de ikke får kontakt med saksbehandler, sa Arum, og la bestemt til:

- Dette er en utilfredsstillende situasjon!

Les også: - Nå må hun rydde opp!

- Teng på dårlig kompetanse
Arum mente problemene er tegn på en for dårlig kompetanse i Nav.

- Skal man få flere i arbeid, er det helt avgjørende at brukerne blir møtt på en annen måte, sa hun.

Hun påpekte at 92.000 funksjonshemmede i Arbeidskraftundersøkelsen i 2008, sa at de ønsket seg ut i arbeid.

I 2008 hadde FFO en økning på 50 prosent når det gjelder henvendelser som dreide seg om Nav. I 2009 var det en liten nedgang i antall slike henvendelser, på åtte prosent.

- Det er en indikasjon på at reformendringer er krevende, og at det har gitt store utfordringer for Navs brukere. Samtidig er vi opptatt av å se fremover, å finne løsninger på det som er problemet, sa Arum i høringen.

- Det avgjørende er at det sikres at Nav har den kompetansen og de ressursene som er nødvendig, presiserte hun.

- Flere beslutninger lokalt
FFO foreslår blant annet at Nav skal få et erstatningsansvar når frister brytes, og at det opprettes et Nav-ombud som skal ta vare på brukernes rettigheter.

- Vi tar til orde for at flere beslutninger må flyttes til lokale kontor. Enkle saker må kunne ekspederes fortere. Vi tror det er et av grepene som kan tas for å gjøre dette systemet mer effektivt, sa Arum.

I dag er det mange saker som sendes fram og tilbake mellom forvaltningsenhetene og lokale Nav-kontor, og saksbehandlingstiden blir lang.

FFO vil også at brukerne skal kunne få bytte saksbehandler dersom man ønsker det.

Du kan lese hele rapporten fra Riksrevisjonen her:Svakheter i etatstyringen og for dårlig internkontroll

- Blitt dårligere for noen
Assisterende generalsekretær i FFO, Jarl Ovesen, sa at Nav-reformen har gitt enkelte brukere et dårligere tilbud enn tidligere.

- For noen har det blitt dårligere. Utvilsomt. Nav har ennå ikke levert ut fra brukernes forventninger, sa Ovesen.

Ovesen mente det er helt avgjørende at det blir opprettet et Nav-ombud, eller et velferdsombud.

- Grunnen til at vi var positive til Nav var tanken om en dør, og at ting skulle bli enklere. Men vi har jo fått en situasjon der brukerne faktisk ikke får det de trenger når de går gjennom den døren. Til nå har Nav handlet om omorganisering, men det er først nå vi kommer til innholdet. Det er nå vi må få innholdet på plass, påpekte Arum.

Les også: - Nå må hun rydde opp!

- Kan føre til flere syke
Interne tall VG har fått tilgang til viser at Nav, som skal få sykmeldte tilbake i jobb, i november hadde et sykefravær på 9,5 prosent.

Det er en økning på hele 23,4 prosent siden november 2008 - og ligger nesten 50 prosent høyere enn det som var tilfellet i resten av statlig forvaltning i tredje kvartal i fjor, og 44 prosent høyere enn i privat sektor.

Det høye sykefraværet ble også tema i høringen, når arbeidstakerorganisasjonene kom til orde.

- Når man ikke har nok kompetanse, kan det helt klart føre til økt sykefravær, sa Jarle Berge, leder i Norsk Tjenestemannslag Nav.

Berge sa at det er et problem at Nav-kontorene i dag fremstår som et kontor som ikke har den nødvendige kompetansen på de mange fagfeltene som Nav skal håndtere.

- Det blir en ond sirkel
- Det blir en ond sirkel dette her. Vi må få ned sykefraværet, sa Åslaug Alsaker, hovedtillitsvalgt i Unio Nav.

Akademikerne påpekte at Nav får en svekket gjennomføringsevne når bortimot 10 prosent av de ansatte er syke, og da omlag 1400 ansatte er borte fra jobben.

Leder Knut Aarbakke i Akademikerne, sa han var bekymret for Nav-reformen:

- Vi ønsker å signalisere at vi er bekymret for Nav-reformen og den prosessen som har vært og fremdeles er, sa Aarbakke på høringen.

- Det er en krevende prosess, og mye av slitasjen ser vi nå. Det at brukerne skal få en en-til-en behanling, en tettere behandling, krever en høy kompetanse. Vi er bekymret for om Nav er i stand til å møte disse utfordringene, sa han.