Familien Zanghari, som ble sendt tilbake til Jordan i 2013, får ikke komme tilbake til til Norge.

Oslo tingrett frifant Staten ved Utlendingsnemnda fredag. Familien må også betale 102.860 kroner i saksomkostninger til staten.

Zanghari hadde saksøkt staten og for å oppheve vedtaket om å avslå familiens asylsøknad.

Familien mente at hensynet til barna må veie tyngre enn innvandringsregulerende hensyn i denne saken. Det var Staten ved Utlendingsnemnda (UNE) uenig i.

- Barna visste
Oslo tingrett mener at barnas tilknytning er først og fremst til sine foreldre, og at de i alle disse årene har vært klar over at foreldrene hadde fått avslag på asyl.

Oslo tingrett skriver: «Barnas familietilknytning er til sine foreldre og sine søstre som de ble uttransportert sammen med og barna har også etter det opplyste betydelig familie i Jordan, herunder bestemor, én onkel og to tanter. De har ingen familie i Norge. Barna har heller ikke på noe tidspunkt hatt en berettiget forventning om varig opphold i Norge da familien fikk endelig avslag på sine asylsøknader i 2005 og 2006. Familien er fortløpende gjort kjent med at de har plikt til å forlate landet, med unntak av en kort periode fra juni 2011 til september 2011 hvor det ble gitt utsatt iverksettelse i forbindelse med et nemndsmøte i UNE. Det er videre nærliggende å anta at barna har vært kjent med at foreldrene har operert med uriktig identitet som grunnlag for familiens asylsøknader».

Tingretten skriver også at «sterke innvandringsregulerende hensyn taler for at barn i utgangspunktet identifiseres med sine foreldre i slike tilfeller da foreldre ellers kan utnytte sine barn for å oppnå opphold».

Sterkt engasjement
Etter at mor, far og sju døtre ble sendt ut av landet sommeren 2013 har lokalmiljøet på Namsos engasjert seg sterkt for å få tilbake familien.

Flere av de utviste jentene er født i Norge og har aldri opplevd noe annet.

- Barna har bodd her i ni år og er helt integrert i det norske samfunnet. Da blir det helt galt å kaste dem ut til et liv de ikke makter og som de har ingen forutsetninger for å takle. Barn skal ikke straffes for at faren oppga uriktige opplysninger til Utlendingsdirektoratet, sa Liv Dagmar Aalberg i støttegruppen for De 7 søstre i Namsos. Det er støttegruppen som har samlet penger for å saksøke staten i denne saken.

Tatt lang tid
Pappa Mohammed Fayez Al Zanghari kom til Norge alene i 2002. I årene som fulgte kom flere familiemedlemmer. I tillegg fikk familien nye barn mens de bodde i Norge.

Familien fikk avslag på asyl første gang i 2005. Siden da har saken blitt anket og behandlet i flere runder. I mellomtiden har barna blitt integrert i det norske samfunnet. To barn er også født i Norge.