Gå til sidens hovedinnhold

Får ikke mer støtte

Bydelsutvalget besluttet å ikke gi ytterligere tilskudd til Steinerskolen SFO i 2007.

Sæter: Steinerskolen anmodet bydelen om flere midler til inndekning av husleiekostnader, samt kapitaltilskudd vedrørende skolefritidsordningen (SFO). Tidligere har Steinerskolen fått bevilget 100 000 kroner fra bydel Nordstrand. Bydelen søkte råd hos Kommuneadvokaten for å finne ut hvorvidt de var forpliktet til å dekke husleie ved private skolers SFO.

Bydelen har ikke noe rettslig grunnlag for å hevde at kommunen skulle være forpliktet til å dekke husleie eller kostnader til drift av private SFO, men vi kan likevel velge å gjøre det, sa bydelsdirektør Per Johannessen. Hans forslag om ikke å gi ytterligere tilskudd til Steinerskolen i 2007, ble enstemmig vedtatt av bydelsutvalget sist torsdag.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai