- De får ikke alltid nok i koppen og da får man en god del vinningskriminalitet knyttet til dette. Dette gjelder spesifikt romfolket, sier politistasjonssjef Bjørn Åge Hansen i Oslo.

Politiet i Oslo får daglig inn rumenere som knyttes til vinningskriminalitet i hovedstaden. De er her for å tjene penger og når tigging ikke fører fram tyr mange til ulovlige midler.

- Her går det i alt fra butikktyveri til lommetyveri. Vi får daglig inn rumenere som er knyttes til tyveri og vinningskriminalitet, sier politistasjonssjef Hansen.

600 personer
Nettavisen skrev torsdag at så mange som 600 personer fra romfolket kan oppholde seg i hovedstaden. Personer fra denne gruppen er omreisende og sover hvor de selv måtte finne det for godt sier Hansen.

- De camper jo egentlig der de står og søker ikke inn på herberger eller lignende. De gjør også fra seg på offentlige steder. En del av leirene deres er helt ille, man tråkker i avføring overalt, forteller han.

Les også: Her venter de i matkø.

Politiet visste allerede i januar at dette kom til å bli et problem. Denne informasjonen fikk de fra det europeiske politisamarbeidet Europol.

- Dette er jo i utgangspunktet et sosialt problem. Vi forholder oss til de lovene vi har og ønsker å stoppe tiggerturismen og forminske antallet som driver med tyveri. Likevel ligger nøkkelen i Romania, påpeker Hansen.

- Kjøp heller =Oslo
I motsetning til i Norge er tigging i Romania ulovlig. På grunn av Schengen-samarbeidet mellom europeiske land kan romfolket reise hvor de vil i mellom land i Europa som er medlem av dette samarbeidet. Norge er ett av disse landene.

- Norge flyter over av "honning og melk" og er et rikt land. Derfor kommer de hit. Jeg vil heller be folk om å kjøpe =Oslo enn å gi penger til tiggere på gata, sier Hansen.

Byrådet for sosiale tjenester og rusomsorg i Oslo fremmer nå et forslag ovenfor bystyret om å innføre meldeplikt for tiggerne i hovedstaden. Dette forslaget ble sendt på høring i fjor. Denne løsningen har ikke Hansen særlig tro på.

- Det er veldig mange som tigger i Oslo og svært mange av disse er omreisende romfolk. Tigging er ikke ulovlig i Norge og vi ser ikke noe poeng i å registrere lovlig virksomhet, sier han.

Vil få vekk utenlandske tiggere
Politiet i Oslo ønsker på sin side en lovendring som sørger for at utenlandske statsborgere ikke får lov til å tigge i Norge. Dette forslaget har de spilt inn ovenfor justisdepartementet.

- Hvis politikerne vil gi oss et verktøy mot tigging er nok dette det som er mest effektivt. Det visuelle inntrykket i byen er jo ikke bra, selv om ikke alle er samlet i sentrum, forklarer Hansen.

Han understreker samtidig at innsatsen Frelsesarmeen og Bymisjonen har gjort i byen for romfolket er viktig.

- Det var helt nødvendig det Frelsesarmeen gjorde i vinter og veldig flott av organisasjonene at de gjorde dette. Vi har et menneskelig ansvar å gjøre noe og de tok dette ansvaret, sier Hansen.