Gå til sidens hovedinnhold

Får ikke saken gjenopptatt

Orderud-dømte Lars Grønnerød får ikke saken sin prøvet på nytt.

- Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har i møte 17. juni 2010 besluttet ikke å ta Lars Grønnerøds begjæring om gjenåpning til følge, skriver Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i en pressemelding.

Lars Grønnerød ble i Eidsivating lagmannsrett den 5. april 2002 dømt til fengsel i 18 år for medvirkning til tre overlagte drap på Orderud gård.

- Ikke nye bevis
Den 15. februar 2006 fremsatte han begjæring om gjenåpning av sin sak.

- Gjenopptakelseskommisjonen har gått gjennom og vurdert sakens dokumenter. I tillegg har kommisjonen foretatt en relativt omfattende utredning med blant annet en rekke vitneavhør. Ved sin avgjørelse har kommisjonen vurdert det samlede bevismateriale, står det i pressemeldingen.

Kommisjonen har vurdert de nye forhold som har fremkommet etter dommen i 2002, og har konkludert med at det ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter som burde tilsi et annet resultat.

- Ved denne vurderingen har kommisjonen tatt utgangspunkt i at Grønnerød er dømt for medvirkning. Opplysninger som har fremkommet under kommisjonens utredning om en mulig ny gjerningsperson, er dermed i utgangspunktet ikke egnet til å lede til frifinnelse av Grønnerød. Det er heller ikke fremkommet momenter som kan gi grunnlag for en vesentlig mildere straff, står det videre.

- Ikke gjenåpning
Kommisjonen har også foretatt en ny samlet analyse av bevisene som førte frem til den fellende dommen.

- I den sammenheng er det også tatt hensyn til den utredning kommisjonen selv har foretatt, og at Grønnerød i herredsretten ble dømt for medvirkning til uaktsomme drap og idømt en vesentlig mildere straff. Kommisjonen har kommet til at det ikke er tilstrekkelige holdepunkter for gjenåpning av saken, skriver kommisjonen.

Kommentarer til denne saken