Gå til sidens hovedinnhold

Får ingen garantier

Byråd Merete Agerbak-Jensen (H) ønsker ikke å gå i dialog med beboerne i Brakkebygrenda. Nå har imidlertid gårdeier bedt om samtale med beboerne.

GAMLEBYEN: Jeg kan ikke se at det er noe grunnlag for å gå i dialog med beboerne. Dette framstår som en ren okkupasjon, og når bygningen skal rives må disse ut. Min holdning er at det må rives og istandsettes, og her kan det bli både boliger og barnehager i ettertid, sa byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen (H), da Erling Folkvord (R) stilte spørsmål til byråden i bystyret sist uke.

Eier vil ha dialog

Like før bystyremøtet hadde de omlag 15 beboerne i Brakkebygrenda fått besøk av Namsfogden. Først skal beboerne ha blitt truet med både politi og utkastelse samme dag, men i ettertid har de fått nye lovnader denne gangen fra gårdeier, Ho Chow.

Akkurat nå så venter vi på at vi skal i forhandlinger med byfogden og eier den 19. mai. Vi vet jo ikke hva resultatet blir av det, men håper at vi nå blir hørt, sier beboer, Linda Stormo på telefon til Østkantavisa tirsdag ettermiddag.

Da fogden var på besøk fikk flere beboere også beskjed om at de var saksøkt, men etter at eier nå har tatt initiativ til samtale, håper Stormo at kravet vil frafalles. Likevel føler de seg ikke trygge på at de får bli på eiendommen.

Politiet kan komme hvilken dag som helst, men vi har sendt brev til både Plan- og bygningsetaten og politiet om at prosessen er underveis, sier Stormo, som håper eier kan få nok en utsettelse fra etaten til etter 19. mai.

At byråden ikke ønsker dialog er hun imidlertid ikke overrasket over.

Det begynner å bli et klassisk uttrykk, og jeg synes det viser ganske mye om innstilling. De har vel sikkert sine rettningslinjer, men de kunne kanskje vise litt mer fleksibilitet, sier hun.

Vil ha bolig og barnehage

Under muntlig spørretime i bystyret stilte Erling Folkvord (R) spørsmål til byråden om hva hun ønsker å gjøre med saken i Brakkebygrenda. Byrådet svarte at hun ikke ønsker noen dialog, og at det heller ikke er tatt noen stilling til hva som skal skje på eiendommen.

Hva som skal skje på eiendommen har man ikke tatt stilling til, men det er klart at sånn som det er nå kan det ikke bli stående, sa hun, til tross for at et enstemmig bystyre tidligere har bedt om en ekspropriasjon av eiendommen i St. Halvardsgate 27, med formål å bygge barnehage på tomta.

Både Folkvord og Håkon Haugli (Ap) reagerte på byrådens utspill, og ba om en avklaring.

Jeg synes det er pussig at byråden nå er opptatt av hva som skal skje, når man her har belønnet en grunneier som bevisst har handlet i strid med et bystyrevedtak, sa Hauglie.

I følge Folkvord, som også var på eiendommen onsdag, har hverken han eller beboerne fått noen garantier for hva og eventuelt når noe vil skje.

Beboerne sier at de uansett ikke vil gi seg uten kamp.

Reklame

Sjekk ut Nettavisens eksklusive grillpakker: Den amerikanske grillpakken og den moderne grillpakken